logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ældre udviklingshæmmede får deres egen boenhed på plejecenter

Flere udviklingshæmmede bliver ældre, og dermed stiger behovet for plejehjemspladser til dem. Sønderborg Kommune indretter nu syv boliger på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg til ældre udviklingshæmmede for at imødekomme behovet.
Opdateret 11.10.2017

Antallet af udviklingshæmmede, der når en højere alder, stiger i Sønderborg Kommune, og dermed er der også opstået et behov for plejeboliger - hvor fagligt uddannede personalegrupper både kan tage hånd om den personlige pleje og de særlige pædagogiske behov, som ældre udviklingshæmmede borgere har. Det er Boenhed 7 på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg, som nu indrettes til målgruppen. Der er syv boliger i boenheden.

- Vi indretter boligerne, så de er skræddersyet til ældre borgere med udviklingshæmning. Jeg har det godt med, at vi følger med udviklingen og har botilbud, der passer til de borgere, vi har. Det er positivt, at udviklingshæmmedes livsvilkår efterhånden gør, at de når en levealder som andre. Og så skal de i deres alderdom være omgivet af personale, som kan give dem den rette pleje og pædagogiske støtte i boliger, som passer til dem, siger formand for seniorudvalget, Preben Storm.

- Mange af vore udviklingshæmmede borgere bor i botilbud og er vant til at have pædagoger omkring sig. Det er godt, at vi fremover kan tilbyde plejeboliger, når de udviklingshæmmede bliver ældre og har brug for en hverdag, der tilpasses de nye behov, der melder sig med alderen, siger udvalgets næstformand, Jens Peter Thomsen.

Sønderborg Kommune har i overvejelserne om plejeboliger til udviklingshæmmede haft flere muligheder i tankerne. Tidligt blev der overvejet et plejehjem alene til denne gruppe, og en afdeling på Hørup Plejecenter med 12 boliger har også været i overvejelserne.

- Det er en god løsning. På Tangshave Bo- og Aktivitetscenter får de udviklingshæmmede beboere mulighed for at være sammen med andre ældre. Og vi har bl.a. et varmtvandsbassin og det store aktivitetscenter på Tangshave, som de kan have glæde af, siger socialudvalgets formand, Niels Ole Bennedsen.

Boenheden åbner for indflytning i januar 2018, og herefter kan ældre udviklingshæmmede borgere visiteres til Bolig 7 på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter, efterhånden som boligerne bliver ledige.

FAKTA

  • Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmning anslår, at antallet af ældre udviklingshæmmede vil være fordoblet i 2040. Det formodes i dag at være ca. 50.000 på landsplan.
  • Sønderborg Kommune har pt. 15 udviklingshæmmede over 65 år, der bor i botilbud. Hertil kommer 53 udviklingshæmmede borgere mellem 55 og 64 år, som enten bor i eget hjem eller i botilbud.
  • En undersøgelse i 2014 konkluderede, at voksne med væsentlig udviklingshæmning dør ca. 14,5 år tidligere end befolkningen generelt (Statens Institut for Folkesundhed)
  • Mennesker med udviklingshæmning udvikler demens tre-fire gange så hyppigt som resten af befolkningen - og den rammer tidligere, ofte fra 40 års alderen. (Socialpædagogisk Vidensbank)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.