logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Det giver respekt at kvitte alkoholen

Sønderborg Kommune er med, når ”Respekt-kampagnen” netop nu kalder på vores opmærksomhed alle vegne. Formålet er at pege på mulighederne, når man vælger at se sit alkoholproblem i øjnene og søge hjælp. Kommunerne har et gratis, professionelt tilbud.
Opdateret 25.04.2018

Respekt-kampagnens budskab er, at det giver respekt at søge hjælp og gøre noget ved sit alkoholproblem.

 

- Mange mennesker venter for længe med at søge hjælp. Det er en skam, for der er så meget, vi kan gøre for at hjælpe og støtte den enkelte, inden hverdagen, familien eller jobbet – eller måske alle tre dele – går tabt på grund af et stort forbrug af alkohol. Både vores Misbrugscenter og Sundhedscentret står klar med hjælp, siger Preben Storm, formand for Sønderborg Kommunes social- og seniorudvalg.

- I mange tilfælde vil den, der drikker for meget, ha’ glæde af et kærligt skub fra en kollega, en partner, børn eller forældre. Det er måske det, der skal til for at opfylde den første forudsætning – at bede om hjælp. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at hjælpen er tæt på og ganske gratis, supplerer sundhedsudvalgets formand, Helge Larsen.

Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik 2016-2018 ”Sund Kommune - Fælles ansvar” har netop fokus på at tage ansvar og i fællesskab skabe et sundere liv.

- Mange frygter omverdenens reaktion, fordi de tror, den vil være fordømmende. Men i virkelighedens verden – hvilket man også kan se i kampagnen – oplever næsten alle respekt, opmuntring og klap på skulderen. Og så tænker de fleste, at de skulle ha’ stoppet op og bedt om hjælp længe før. Det siger Lone Antoinette Sørensen, leder af Misbrugscentret i Sønderborg Kommune.

- Med kampagnen ønsker vi at slå fast, at det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem. Og så er det vigtigt for os at gøre opmærksom på, at vi i kommunen står klar med hjælp, når alkoholen fx forstyrrer familiens trivsel. Dette uanset om det gælder den drikkende, en partner eller børn, siger Helge Larsen.

Kommunerne har siden 2007 haft en garanti for gratis alkoholbehandling. Det er et bredt udvalg af muligheder for at finde professionelle løsninger, der passer til den enkelte. Kommunerne tilbyder også støtte og rådgivning til pårørende, hvis liv og hverdag ofte er meget berørt af en nærtståendes overforbrug af alkohol.

FAKTA

Sundhedsstyrelsen har i 2017 offentliggjort en rapport om omkostninger til alkoholoverforbrug i kommunerne. Enkelte nøgletal herfra er:

  • 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, mens 147.000 er afhængige – med store følger for den enkelte, pårørende og samfundet.
  • Den kommunale meromkostning pr. år til borgere med overforbrug af alkohol svarer til 3,5 mia. kr.
  • Meromkostninger i en gennemsnitskommune (50.000 indb.) i forbindelse med overforbrug er ca. 31 mio. kr. Her går fx 20,2 mio. kr. til overførselsindkomster og 4,1 mio. kr. til anbringelse mm. af børn uden for hjemmet.

I Sønderborg Kommune kan man få hjælp i Misbrugscentret, tlf. 88 72 44 85, og/eller Sundhedscentret, tlf. 88 72 41 82.

Se evt.

www.sonderborgkommune.dk/det-giver-respekt - hvor du bl.a. kan teste dig selv og få et nuanceret billede af dine alkoholvaner – og www.sonderborgkommune/borger/soenderborg-misbrugscenter

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.