logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

ElevByrådet forhandler om en 1 million kr.

Det fælles elevråd i Sønderborg Kommune øver sig hvert år i demokratiske processer, når det får 1 mio. kr. til fordeling på skolerne. Fredag den 21. april kl. 9 indledes årets forhandlinger i byrådssalen. Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Erik Lorenzen, holder åbningstalen.
Opdateret 25.04.2018

Sønderborg kommune har siden 2011 stillet 1 mio. kr. til rådighed for det fælles elevråd. På et autentisk ElevByrådsmøde skal eleverne selv forhandle sig frem til en fordeling af pengene mellem kommunens 17 folkeskoler. Eleverne lærer betydningen af aktivt at involvere sig i de demokratiske processer, der er kendetegner det danske samfund. De lærer, at de ved at engagere sig gennem forhandlinger selv bidrager til en fordeling af midlerne baseret på behov og gode argumenter.
 
Forud for dagen i byrådssalen har eleverne gennemgået en workshop med Danske Skoleelever, hvor de har lært om demokratiske principper, retorik og forhandlingsmetoder.
 
- Vi synes, det er vigtigt, at vore børn og unge får demokratiet og dets vilkår ind som en naturlig del af deres læring. Måske kan vi også være heldige at så nogle kim til kommende politikere i processen - det ville jo være fint. Det glæder mig, at "elev-millionen" er blevet en fast institution, som skolerne prioriterer, og som elevrådene også ser som en god mulighed for at mødes på tværs. Vi blev jo for et par år siden udnævnt til "elevvenlig kommune", og det indebærer dels, at alle vore folkeskoler er medlem af DSE, dels at elevrådene med kursustilbuddene får nogle rigtig gode kurser og dermed værktøjer, som vi tror på kommer dem til gavn i mange sammenhænge. Endelig tror vi på, at når eleverne er inddraget, har kæmpet for og fået ejerskab til de ting, de får ud af processen, så passer de også i fællesskab mere på, at de ikke lider overlast i hverdagen ude på skolerne, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune, Erik Lorenzen.
 
Arrangementet begynder kl. 9 i byrådssalen, hvor en frivillig fra elevorganisationen Danske Skoleelever, Sofus Høy Rosenfeld, leder dagens forhandlinger. De samlede ønsker fra eleverne beløber sig til ca. 2.3 mio. kr. - opgaven bliver at få dette beløb ned på 1 mio. kr.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.