logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Et nyt og stærkere Ungdomsråd med flere økonomiske muskler

Efter en tæt dialog med bl.a. det nuværende Ungdomsråd har kultur-, borger og fritidsudvalget besluttet at skabe en mere fast og stærkere struktur for Ungdomsrådet, der også får flere penge at råde over
Ansvarlig Jens Sørensen
Opdateret 15.06.2017

Pengene skal bruges til at støtte aktiviteter for unge i Sønderborg Kommune.

I 2015 besluttede byrådet, at Sønderborg Kommune skulle have et ungdomsråd. Ungdomsrådet fungerer som talerør for unge i kommunen og arbejder for at styrke og støtte samarbejdet mellem unge i kommunen. Ungdomsrådet har gjort et imponerende stykke arbejde og spillede en væsentlig rolle, da Dansk Ungdoms Fællesråd i 2016 kårede Sønderborg Kommune til Årets Ungdomskommune i 2017.

Ungdomsrådet består af 30 åbne pladser, hvoraf fem i øjeblikket er besat. Alle unge mellem 15 og 25 bosat i Sønderborg Kommune eller indskrevet på en uddannelsesinstitution i kommunen kan blive medlem af rådet.

Sønderborg Kommunes ungekoordinator har været i dialog med medlemmerne af ungdomsrådet og med elevrådene på kommunens ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Der er enighed om, at der er behov for at tiltrække flere engagerede unge til rådet og skabe et stærkere Ungdomsråd, der vil give mere synlighed, bedre repræsentation og mere direkte indflydelse. Et stærkere Ungdomsråd vil også styrke det fortsatte arbejde med at realisere kommunens ungdomspolitik.

Derfor har kultur-, borger og fritidsudvalget besluttet, at omstrukturere Ungdomsrådet, således at det fremover får 15 faste medlemmer. Ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser får 10 af de faste pladser, Ungecenteret får 1 plads, og det Fælles Elevråd på folkeskolerne får to pladser. De to sidste pladser er åbne for alle unge mellem 15 og 25 år, der er bosiddende i Sønderborg Kommune eller indskrevet på en skole/uddannelse i kommunen. De åbne pladser er på valg ved den årlige generalforsamling.

- Det nuværende Ungdomsråd har gjort et fremragende stykke arbejde, men vi må bare se i øjnene, at den nuværende struktur er for løs og ikke i stand til at rekruttere nye medlemmer. Vi har været i dialog med de unge, og de er enige i, at der er behov for en mere forpligtende struktur. Jeg er sikker på, at vi nu får mulighed for at tiltrække flere nye og engagerede unge mennesker til rådet, der kommer til at få stor indflydelse på ungdomsmiljøet i Sønderborg Kommune, siger Charlotte Engelbrecht, formand for kultur-, borger og fritidsudvalget.

Udvalget har også besluttet, at der skal tilføres flere økonomiske midler til Ungdomsrådet. Desuden lempes støttevilkårene, så Ungdomsrådet får mulighed for at støtte flere aktiviteter for unge i kommunen og dermed gøre rådet mere synligt i lokalområdet. Ungdomsrådet får direkte rådighed over en pulje på 90.000 kr. årligt. Ungekoordinatoren får adgang til en årlig pulje på 10.000 kr. til Ungdomsrådets aktiviteter. Midlerne finansieres af demokratipuljen, der nedlægges. Den nye struktur for Ungdomsrådet skal godkendes af byrådet

Det første ungdomsråd 2015
Borgmester Erik Lauritzen sammen med det første Ungdomsråd i 2015

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.