logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Fællesskaberne i klubber og foreninger giver bedre integration

I november sidste år besluttede arbejdsmarkedsudvalget, at ansætte en integrationskonsulent i en to årig forsøgsperiode.
Opdateret 12.10.2017

Målet var at få flere flygtninge og familiesammenførte ud i de danske klubber og foreninger - uanset om det handlede om sport, kultur eller noget helt tredje. Cirka midtvejs i forløbet er der gjort status - og resultaterne er flotte.

Et gammelt mundheld siger, "at når to danskere mødes, giver de hånd. Når tre danskere mødes, danner de en forening". Forenings- og klublivet spiller en stor rolle i den danske kultur - og netop derfor er det vigtigt at flygtninge og familiesammenførte der kommer til Danmark bliver introduceret til den del af det danske samfund.

 Derfor besluttede arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg sidste år, at ansætte en integrationskonsulent i en toårig periode. Konsulenten skulle have særligt fokus på, at komme i dialog med gruppen af flygtninge og familiesammenførte, som er alt for sjældne brugere af sports- og fritidsaktiviteterne. Ambitionen var især at nå ud til de enlige flygtninge og familiesammenførte mellem 18 og 29 år samt familier der var omfattet af integrationsprogrammet.

 På arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag d. 11.10 var integrationskonsulenten, Mari-Louise Grubbe Møller, så inviteret med for at give udvalget en status på arbejdet i perioden marts 2017 - september 2017. Og resultaterne er flotte:

 Børn og unge: 36 deltager nu i en sportsaktivitet i Sønderborg Kommune, hvoraf størstedelen går til svømning, gymnastik og fodbold. 18 deltager fast i frivillige sociale aktiviteter.

 Enlige mænd: 13 deltager i en fritidsaktivitet, herunder både sport og musik. Tre deltager i frivilligt arbejde og fem går til en fast frivillig social aktivitet

 Enlige kvinder: En deltager i en fritidsaktivitet, og en udfører frivilligt arbejde

 Forældre: seks forældre deltager i en fritidsaktivitet, 12 deltager fast i sociale aktiviteter

 "Jeg er meget tilfreds med at se de resultater, der er blevet opnået det sidste halve år - og det viser tydeligt, at hvis man bruger ressourcer på denne her gruppe af mennesker, så flytter det noget. For nogle af de vigtige brikker i integrationsarbejdet er sports- og fritidsaktiviteterne - det er her du møder os andre, og her du lærer noget om hvad Danmark -og Sønderborg - er for en størrelse", fortæller arbejdsmarkedsudvalgets formand, Jan Prokopek Jensen.

 Integrationskonsulenten har siden hun tiltrådte haft fokus på at etableret et velfungerende samarbejde med en lang række interessenter, som fx de frivillige organisationer, fritidsforeningerne, uddannelsesinstitutionerne, integrationsrådet, erhvervslivet, lokalsamfundene, Integrationscentret samt flere kommunale forvaltninger og afdelinger for bare at nævne nogle.

 "Man kan ikke kun sige, at der findes én vej til en succesfuld integration, for der er mange interessenter, som skal arbejde med at få flygtninge og familiesammenførte til at komme på plads i Danmark. Derfor er jeg glad for, at vores integrationskonsulent har gjort et flot stykke arbejde med at få alle interessenterne til at være med ombord - den udvikling skal vi sørge for at fastholde og udbygge", fortæller næstformand i arbejdsmarkedsudvalget, Petter Astrup-Tørring.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.