logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Fem ungdomsuddannelser går til kamp mod rusmidler

Rusmidler går hårde tider i møde på ungdomsuddannelserne i Sønderborg Kommune. I skoleåret 2017/2018 går fem skoler sammen med kommunen nemlig til kamp mod unges brug af rusmidler. Det er Sønderborg Statsskole, Alssundgymnasiet Sønderborg, VUC Syd Sønderborg, Sønderborg Produktionshøjskole og 10'eren, der slutter sig til projektet #mindrerus, som Business College Syd allerede har gode erfaringer med.
Opdateret 25.04.2018

Unges brug af udvalgte rusmidler har været større i Sønderborg Kommune end i andre af de syd-  og sønderjyske kommuner. I januar 2016 tog Business College Syd problemet op og har gennem netværket Ungeliv udviklet og implementeret projekt #mindrerus i samarbejde med Sønderborg Kommune. Projektet skal forebygge og nedbringe forbruget af rusmidler, og resultaterne af indsatsen er så gode, at flere skoler fra Ungeliv netværket nu ønsker at blive en del af projektet.
 
- Vi vil gerne kunne tage et eventuelt misbrug i opløbet, og med projekt #mindrerus ser det ud til, vi har fundet en form, der virker. Sundhed og trivsel er bl.a. vigtig for de unges evne til at lære, siger Helge Larsen, der er formand for sundhedsudvalget.
 
I praksis betyder det, at der vil være en projektmedarbejder til stede på hver af ungdomsuddannelserne en dag om ugen, og at både undervisere, elever og ung-til-ung repræsentanter vil modtage undervisning af projektmedarbejder og SSP-medarbejdere om emnet. Derudover vil unge med et begyndende problematisk forbrug af rusmidler blive tilbudt en række samtaler med en misbrugskonsulent/projektmedarbejder med henblik på at forebygge senere udvikling af et alvorligt misbrug.
 
- Ved at have en projektmedarbejder ude på skolerne bliver det lettere for de unge at søge information og hjælp. Ofte er de slet ikke klar over, hvor stor en skade brugen af rusmidler kan medføre, siger Niels Ole Bennedsen, formand for socialudvalget.
 
- Vi vil gerne hjælpe eleverne til at få en forståelse af, hvordan de bedst kan undgå at komme ud i et alvorligt misbrug, der er til skade både for indlæringen og for deres fremtid. Eleverne har taget godt imod initiativet og ved, hvor de kan søge hjælp. Vi kan allerede nu se gode resultater af projekt #mindrerus, som vi har haft et godt samarbejde med kommunen om, siger Dorthe Milling Stjernholm, rektor for Det Blå Gymnasium på Business College Syd.
 
I efteråret 2018 vil der blive foretaget en samlet evaluering af projektet.
 
Eventuelt yderligere informationer hos: sundhedsudvalgsformand Helge Larsen, tlf. 27 90 02 05, sundhedsplanlægger Marie Theodorsen, tlf. 27 90 66 87 og rektor for Det blå Gymnasium, Business College Syd, Dorthe Milling Stjernholm, tlf. 73 42 55 55.
 
Hvad er projekt #mindrerus?
Projekt #mindrerus er et treårigt projekt, der er blevet til i et samarbejde mellem forvaltningerne Borger, Beskæftigelse og Sundhed og Social og Senior i Sønderborg Kommune og ungdomsuddannelsen Business College Syd.
 
Projektets formål er at afprøve, om en samlet indsats omfattende tidlig opsporing og tidlig indsats på ungdomsuddannelserne kan bidrage til at nedbringe forbruget og udbredelsen af rusmidler blandt eleverne.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.