logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Flere flygtninge er blevet selvforsørgende

Hvert år vil Sønderborg Kommune måle indsatsen for at integrere flygtninge på seks udpegede pejlemærker. Den første status viser, at det går fremad med integrationen, og at det civile samfund bakker godt op.
Opdateret 25.04.2018

Da Sønderborg Kommune oprettede Integrationscentret, var det ud fra et ønske om at lykkes med at integrere flygtninge sprogligt, socialt og jobmæssigt. Centret blev oprettet på et tidspunkt, hvor tilstrømningen fra især Syrien var stor.
 
Integrationsstrategien, som er vedtaget af byrådet, forpligter forvaltningerne på en årlig statusrapport, og den første foreligger nu. Integration er en tværgående indsats, som involverer alle kommunens forvaltninger. Statusrapporten har konklusioner på hver af de seks pejlemærker, men den overordnede vurdering er, at det går fremad med integrationen, og at det civile samfund bidrager.
 
Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune er netop orienteret om rapporten:
- Vi er godt tilfredse med, at indsatsen virker, og at centret nu - efter at være kommet i gang - opstiller endnu flere konkrete og ambitiøse mål. Det er positivt, at flere bliver selvforsørgende, og i den forbindelse er det virkelig positivt, at det lokale erhvervsliv spiller med og hjælper med integrationen ved at åbne for forskellige jobløsninger, siger udvalgets formand, Jan Prokopek Jensen.
 
Næstformand i udvalget, Petter Astrup, supplerer:
- Det er rigtig fint, at det er lykkedes at finde permanent bolig til de fleste familier hurtigt, så de ikke har skullet flytte flere gange. Det er godt for integrationen, ligesom det også er positiv læsning, at et stigende antal opsøger foreningslivet og kulturtilbuddene. Det er gode veje til integration, siger han.
 
De seks pejlemærker er:
•    Hurtig boligplacering: De fleste flygtninge ankom i første halvdelen af 2016. Ud af de 20 familier, som blev boligplaceret i 2016, fik 18 permanent bolig fra starten. Det lykkedes bl.a. på grund af godt samarbejde med kollegier og boligforeninger.
•    Flygtningene skal tilegne sig det danske sprog: 43 pct. af de flygtninge, som ankom i 2013 og dermed har haft ophold i tre år, har bestået danskuddannelsen. Målsætningen er, at tallet skal være 50 pct. ved udgangen af 2018.
•    Flygtninge i den erhvervsdygtige alder skal være selvforsørgende: Integrationscentret har arbejdet i fire spor med indsatser og iværksætter nu yderligere to spor, bl.a. tre måneders praktikker på Danish Crown i Blans. Status pr. 1. marts var, at 83 flygtninge svarende til 22 pct. var selvforsørgende.
•    Alle skal have mulighed for at tage en uddannelse: Andelen af indvandrere, der tager 9. klasse, er stort set identisk med tallet for danskere. Men andelen falder på ungdomsuddannelser og især videregående uddannelser. Sønderborg Kommune har en række medarbejdere, som støtter op om integrationsarbejdet i dagtilbud og skoler, ligesom der er særlige modtageklasser. To familiekonsulenter sikrer god kontakt mellem modtageskoler og familier, og et ungeteam vejleder og understøtter unge indvandrere i at få erhvervsuddannelse og -kompetence.
•    Understøttelse af adgang til fritids- og kulturliv samt deltagelse i frivilligt socialt arbejde: Fritidspas har givet mange børn mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter, og der er uddelt billetter til lokale kulturoplevelser. Derudover samarbejder kommunen og Red Barnet om at finde frivillige mentorfamilier til nyankomne flygtningefamilier.
•    Indsatsen er koordineret og helhedsorienteret: Samarbejdsaftaler med frivillige og interesseorganisationer, netværkssamarbejde med skolerne, aftaler om IGU-forløb med private virksomheder, projektet "Fra flygtning til faglært" har givet 12-16 lærlingepladser, projektet Talent Management afdækker kompetencer hos flygtningene allerede i asylfasen, og der er ansat skolefritidskoordinatorer i Ungdomsskolen mm. Fremover etableres projektet Mini Speed Dansk med 18 børn, som på den måde skal tage en genvej uden om modtageklasser.
 
Evt. yderligere informationer kan fås hos formand i arbejdsmarkedsudvalget, Jan Prokopek Jensen, tlf. 27 90 02 01, og/eller konsulent i Borger, Beskæftigelse og Sundhed, Kasper Bak Kirkegaard, tlf. 27 90 50 66

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.