logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Flere flygtninge i integrationsuddannelsesforløb

At blive en del af en arbejdsplads er en rigtig god måde at blive integreret på som flygtning. Arbejdspladsen Sønderborg Kommune ønsker at tage flere flygtninge ind i forløb, der på to år ruster dem til at tage en uddannelse eller få et almindeligt job.
Ansvarlig Marianne Krarup
Opdateret 12.10.2017

Sønderborg Kommune har allerede erfaringer med at tage flygtninge ind i to-årige integrationsuddannelses-forløb (IGU). 10 flygtninge er i gang i kommunen med at oparbejde kvalifikationer, der kan gøre dem parat til at søge et ordinært arbejde, eller til at kunne gå i gang med en uddannelse. Kommunens IGU-mentor har et godt samarbejde med bl.a. rådhusservice og kommunens plejecentre, og flere afdelinger i kommunen har meldt ud, at de gerne byder ind.

Arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune anbefaler derfor byråd, at oprette op til 10 yderligere IGU-forløb med Sønderborg Kommune som arbejdsplads.

- Med ordningen får flygtningene en unik mulighed for at udvikle deres kompetencer. Den bedste måde at lære både sproget og kulturen at kende, er ved at blive en del af hverdagen på en almindelig arbejdsplads. Her opbygges nye sociale relationer i et meningsfuldt arbejdsfællesskab med kollegaer, siger formand for arbejdsmarkedsudvalget, Jan Prokopek.

Ordningen er vedtaget i folketinget i juni 2016 som en tre-årig forsøgsordning, både offentlige og private arbejdspladser kan gøre brug af. Status per september 2017 er, at der er etableret 10 IGU forløb med Sønderborg Kommune som arbejdsplads, 5 private IGU-forløb og et statsligt IGU-forløb i Sønderborg Kommune - og der er flere på vej. I perioden fra september 2016 til og med august 2017 er der i alt i Sønderborg Kommune kommet 154 flygtninge i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

- IGU-forløbene giver ikke kun mening for flygtningene. Det giver i lige så høj grad mening for arbejdspladserne, fordi flygtningene er med til at udfylde behovet for arbejdskraft. Det er en ordning vi ser et godt potentiale i, og som vi derfor gerne ser bliver brugt endnu mere, siger næstformand for arbejdsmarkedsudvalget, Petter Astrup-Thørring.


Fakta om IGU:

  • Folketinget vedtog i juni 2016 en treårig forsøgsordning med IGU for flygtninge og familiesammenførte i alderen 18 til 40 år.
  • I et IGU forløb opnår borgerne kvalifikationer, der efter to år skal gøre dem i stand til at tage en erhvervsrettet uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.