logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Integrationsrådet gør status over 2017

Integrationsrådet i Sønderborg Kommune udarbejder hvert år en årsberetning for det forgange år. Årsberetningen for 2017 blev præsenteret for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget på mødet den 7. februar.
Opdateret 25.04.2018

I 2017 har Integrationsrådet haft tre fokusområder. Det er demokrati, beskæftigelse og uddannelse. På demokratiområdet har hovedmålet i 2017 været, at sikre en øget valgdeltagelse blandt indvandrere og efterkommere ved kommunalvalget i november. Integrationsrådet deltog bl.a. med en stand i et valgmøde i Ulkebøl Multihus den 8. november.

Data fra Danmarks Statistik viser, at når kvindelige flygtninge har opholdt sig fire år i Danmark er det kun omkring hver tyvende, der er i beskæftigelse. For mændenes vedkommende er det knap hver femte.

- Kvindernes svage arbejdsmarkedstilknytning er udfordrende for samfundet. For kvinderne betyder det, at de ikke bliver integreret i det danske samfund. Eftersom kvinder er vigtige rollemodeller for deres børn betyder det, at også børnene får sværere ved at blive integreret i det danske samfund. Vi har en rigtig god dialog med Integrationscentret omkring denne udfordring, siger Mona Youssef Fahd, formand for integrationsrådet.

I 2017 var Integrationsrådet på en studiedag i Århus Kommune. Målet for studiedagen var boligområdet Gellerup, og de hørte bl.a. om en række tiltag, der skal forvandle området fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. En anden vigtig opgave var uddelingen af den årlige Brobyggerpris. Den gik i 2017 til Red Barnets familieoplevelsesklub, der bringer flygtningefamilier og lokale familier sammen i et trygt, sjovt og inkluderende fællesskab.

- Integrationsrådet i Sønderborg Kommune er en vigtig dialogpartner for os i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. Vi sætter stor pris på deres arbejde, og de har rigtig mange gode og konstruktive forslag til, hvordan vi kan forbedre integrationsarbejdet i Sønderborg Kommune, siger Jan Prokopek Jensen, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Fakta om Integrationsrådet
Integrationsrådet i Sønderborg Kommune skal medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet består af 14 medlemmer, hvoraf otte repræsenterer indvandrere og efterkommere. To er medlemmer af byrådet og fire medlemmer repræsenterer bestyrelser og organisationer. Formanden, Mona Youssef Fahd, er netop blevet medlem af det nye byråd og træder derfor tilbage som formand, men fortsætter som menigt medlem. Ny formand vælges på konstitueringsmødet i marts eller maj.

Integrationsrådets valgperiode følger byrådets og de 8 medlemmer, der repræsenterer indvandrere og efterkommere er valgt af borgere over 18 år, der selv er indvandrere eller efterkommere efter borgere fra ikke-EU lande inkl. Norge. Det nuværende integrationsråd er valgt på et valgmøde den 16. november 2017 på det tidligere hovedbibliotek i Sønderborg.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.