logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kommunal trivsel over gennemsnittet i Sønderborg

90 procent af medarbejderne i Sønderborg Kommune svarede, da de i marts fik et spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø.
Ansvarlig Herdis Thomsen
Opdateret 16.05.2017

Med den høje svarprocent har de givet deres ledere og sig selv et godt grundlag for en proces, hvor der tages hånd om psykiske belastninger.

Trivselsundersøgelsen er udført af et eksternt firma, Interresearch A/S, som i marts sendte et spørgeskema med omkring 100 spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø til alle 5345 medarbejdere. 4838 svarede. Foreløbig foreligger nu en overordnet rapport, som direktionen i Sønderborg Kommune netop er præsenteret for. Den 19. maj får samtlige ledere en rapport med resultatet for deres egen afdeling/institution. Det er herefter op til lederne - sammen med arbejdsmiljøgruppen - at handle på de lokale resultater: Gøre mere af det, der er godt, og håndtere og forebygge de psykiske belastninger, rapporten måtte pege på.

Den overordnede rapport tegner et billede af en organisation, som trives. Langt de fleste konklusioner er grønne i et skema, hvor lyse- og mørkegrøn kortlægges som hhv. "godt" og "helt i top". Det gælder fx vilje til at yde en ekstra indsats, til samarbejde, til påskønnelse af kollegerne og til at tage ansvar.

- Vi ligger klart over landsgennemsnittet for den slags undersøgelser, og samtidig ligger vi bedre på stort set alle parametre i forhold til den tilsvarende undersøgelse i Sønderborg Kommune i 2014. Jeg synes fx, det er godt at se, at der er overvejende høj tilfredshed med forholdene i egne teams, forholdet til nærmeste leder samt mening og kvalitet i arbejdet, siger Tim Hansen.

70 pct. befinder sig uden for stress-segmentet, mens 15 pct. jf. undersøgelsen er i risiko for at blive ramt af stress på grund af manglende match mellem krav og kontrol. Kontrol defineres i den forbindelse som indflydelse og udviklingsmuligheder. I samme forbindelse er det eneste spørgsmål, der i undersøgelsen boner ud med et rødt resultat, dette: Er der ofte for travlt?

- Jeg synes, vi overordnet kan være tilfredse med, at rapporten tegner billedet af en organisation, hvor medarbejderne er engagerede, bidrager og løber stærkt. Men der er udfordringer nogle steder, for det er vigtigt, at man som medarbejder oplever, at høje krav følges op af tillid, anerkendelse og udviklingsmuligheder. Nu har vi et grundlag, og så skal lederne i afdelingerne i gang med - sammen med AMR'erne og TR'erne - at håndtere og forebygge dér, hvor der er behov for det. Men vi skal også huske at se på, hvad det er, vi gør godt - og gøre mere af dét, siger kommunaldirektør Tim Hansen

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.