logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landmænd kan nu lovligt afbrænde kvas

Sønderborg Kommune har valgt at imødekomme et ønske fra landbruget om at få lov til at afbrænde kvas og hegnsaffald. Årsagen er, at situationen er en anden nu end i 2011, hvor et afbrændingsforbud blev indført.
Opdateret 25.04.2018

- Vi ændrer, fordi vi har lyttet til Landbo Syds ønsker og kan se, at det gør det nemmere at drive landbrug og naturpleje, når landmændene må brænde det hegnsafklip og de kvasrester af, som det ikke kan betale sig at omdanne til flis, siger borgmester Erik Lauritzen.

Sønderborg Kommune indførte afbrændingsforbuddet i 2011 af to grunde: Man ønskede at sikre, at der blev leveret kvasaffald til Sønderborg Kraftvarmeværk i en tid, hvor mængden af affald var faldende. Og så ville man for det andet støtte op om Project Zero-initiativet om CO2-neutralitet og fremme landbrugets mulighed for at skabe forretning ud af at lave flis. Dette er lykkedes, da maskinstationer har investeret i flisudstyr, og der er etableret et privat firma på Foldager, som omdanner kvas og træ til flis.

- Da der nu er skabt et marked for flisning af hegn, og Sønderborg Kraftvarmeværk ikke har behov for kvasaffald, er det på tide, at vi lytter til landbrugets behov og giver mulighed for, at landmændene kan brænde de hegnsrester, som det ikke kan betale sig at omdanne til flis, siger borgmester Erik Lauritzen.

Det bliver også lovligt at afbrænde halmrester fra gamle halmlofter, ligesom de nye regler åbner for, at rester af stråtage må brændes sammen med haveaffaldet.

Landbrug, gartnerier eller andre virksomheder kan uændret aflevere deres kvas og haveaffald til Sønderborg Forsynings komposteringsanlæg på Glansager Genbrugsplads. 

 

FAKTA

Landbrug, skovbrug og andre virksomheder, der er ansvarlige for naturplejeaktiviteter i Sønderborg Kommune, må fra den 5. december afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald dér, hvor affaldet er fremkommet.

Afbrænding af have- og parkaffald er forbudt i byzone, sommerhusområder og inden for 100 m fra samlet bebyggelse i landzonen.

Bålet må ikke indeholde andet affald end kvas, halm og haveaffald.

Afbrændingen skal ske i henhold til gældende ”bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.”.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.