logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Plan for biogasanlæg ved Glansager vises frem

Byrådet har godkendt, at arbejdet med at realisere et biogasanlæg suppleres med, at også mulighederne ved Glansager undersøges. Som led heri inviteres alle interesserede til et informationsmøde på Vollerup Kro mandag den 29. maj kl. 19.
Opdateret 25.04.2018

Det er selskabet NGF Nature Energy, som i samarbejde med lokale landmænd, ProjectZero og Sønderborg Kommune arbejder med planen. Anlægget skal efter planen behandle op til 600.000 tons organisk biomasse pr. år – med et forventet udbytte på ca. 16 mio. kubikmeter bionaturgas. Udbyttet svarer til over 10.000 boligers varmeforbrug på et år.

- Biogas er en vigtig faktor i vores bestræbelser på at blive et CO2-neutralt område i 2029. I kommunens energiplan vurderes det, at kommunens naturgasforbrug kan dækkes med 30 mio. kubikmeter biometan i 2029, så et biogasanlæg vil være et afgørende skridt i den rigtige retning mod bæredygtighed, siger Frode Sørensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Når mulighederne for en placering på Glansager nu undersøges, skyldes det, at beliggenheden her vil tilgodese flere leverandører (landmænd) på Als med kortere afstande, ligesom adgangsforholdene formentlig vil genere færre borgere. Det er landbruget og NGF Nature Energy, der har ønsket, at den alternative placering på Glansager undersøges. Det betyder imidlertid ikke, at Blans er droppet som en mulighed.

De ideer og forslag, der kommer frem på informationsmødet, bliver vurderet og evt. indarbejdet i et lokalplanforslag for området, kommuneplantillæg og miljørapport. Planforslaget vil til sin tid komme i høring i otte uger.

Sønderborg Kommune har et mål om at være et CO2-neutralt vækstområde senest i 2029, hvilket er 20 år før resten af landet. Et delmål for Sønderborg er, at der er er reduceret med 50 pct. i 2020.

FAKTA

  • Borgermødet holdes mandag den 29. maj kl. 19 på Vollerup Kro. Alle er velkommen, og der serveres kaffe og kage
  • Repræsentanter fra NGF Nature Energy, ProjectZero, Niras og Sønderborg Kommune forklarer på mødet om processen, myndighedsbehandlingen, svarer på spørgsmål og modtager gerne ideer og forslag
  • Ideoplægget til biogasanlægget er i offentlig høring fra den 15. maj til den 9. juni 2017 – se beskrivelsen her
  • VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM-redegørelse skal udarbejdes i tilfælde, hvor at anlæg ventes af kunne påvirke miljøet i væsentlig grad. Redegørelsen skal udarbejdes og i offentlig høring, inden en bygherre kan få lov til at gå i gang med et projekt.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.