logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Samarbejde og dialog er svaret på en tiltagende risiko for oversvømmelser

Sønderborg Kommune inviterer i januar til to borgermøder for at orientere borgere i truede områder ved Sønderborg Havn og i Gråsten By om risikoen for oversvømmelse ved højvande og voldsomt skybrud. Samtidig inspireres til at tænke i utraditionelle løsninger, når der skal dæmmes op for vandet, og der inviteres til gruppearbejde.
Opdateret 25.04.2018

Ekstreme skybrud og stigende vandstand i havene er en trussel mange steder i verden – også i Sønderborg Kommune. Truslen ser ikke ud til at blive mindre, tvært imod, og derfor går kommunen nu i dialog med borgerne. Den stigende vandstand påvirker nemlig både offentlige og private anlæg, og nogle udfordringer skal nødvendigvis håndteres i samarbejde.

- Vi har udarbejdet en klimatilpasningsplan og en handleplan, hvor vi i første omgang ser på de to områder, hvor truslen er størst – og det er ved Sønderborg Havn på Alssiden og i Gråsten By. Det handler om rettidig omhu. Vi skal være klar, når vandet stiger, og når de ekstreme skybrud kommer, så vores værdier sikres bedst muligt, siger den nye formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune, Aase Nyegaard.

De holdes torsdag den 18. januar kl. 19 i Multikulturhuset i Sønderborg og torsdag den 25. januar kl. 19 på Det Gamle Rådhus i Gråsten. Sidstnævnte sted er der plads til ca. 100, men det er besluttet at invitere til et ekstra møde, hvis behovet skulle vise sig. Møderne ventes af vare maksimalt to en halv time. Der serveres forfriskninger i pausen.

- Vi har fået udarbejdet en rapport, som udpeger risikoområderne og viser, hvor højt på gader og huse, vandet vil stå ved forskellige grader af forhøjet vandstand. Vi har samtidig fået lavet et program, som på et kort viser, hvilke områder, der oversvømmes ved forskellige vandstandsstigninger. På mødet har vi computere med, så mødedeltagerne i pausen kan se, hvordan situationen vil være for lige præcis deres grund eller hus, fortæller ingeniør Hans Erik Jensen, Vand&Natur i Sønderborg Kommune.

På møderne vil borgerne også blive præsenteret for forskellige måder at løse udfordringerne på, og man kan melde sig til at deltage i workshops, hvor der arbejdes videre med at finde løsninger på konkrete steders udfordringer. Ligeledes ses der på ansvarsfordeling og på, hvordan løsninger kan/skal finansieres afhængig af, hvor problemerne opstår.

På Sønderborg Kommunes hjemmeside www.klimaportal.sonderborg.dk åbner i forbindelse med borgermøderne en klimaportal, hvor man kan læse mere – bl.a. klimatilpasningsplanen, Rambølls rapport, Scalgo-kortet med visninger af risikoområder og programmet for borgermøderne.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.