logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sønderborg Kommune har sparet 2,6 mio. kr. ved indsatsen mod socialt bedrageri i 2016

Sønderborg Kommune sikrer kontrol med udbetaling af sociale ydelser ved at arbejde med helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af kommunens fagforvaltninger.
Ansvarlig Leif Albrechtsen
Opdateret 10.03.2017

Det har i 2016 ført til behandling af 135 sager i kommunens bedragerigruppe og en samlet besparelse i borgeres ret til ydelser på 5,2 mio. kr. Heraf sparer kommunen 2,6 mio. kr., resten er statslige besparelser. Der er dels tale om tilbagebetalingskrav og dels om fremadrettede besparelser

I Sønderborg Kommune arbejder bedragerigruppen med at mindske og forebygge socialt bedrageri i forbindelse med ydelser fra kommunen og Udbetaling Danmark. Borgere har også mulighed for at anmelde socialt bedrageri via kommunens hjemmeside.

I 2016 indgik der 224 sager til bedragerigruppen. Der har både været tale om interne og eksterne anmeldelser og sager oprettet i samarbejde med Udbetaling Danmark. Efter gennemgang af anmeldelserne blev 135 sager behandlet, og ud af disse gav 92 sager anledning til ændring i sociale ydelser. 43 sager gav ingen anledning til ændringer.

- Kommunen er nødt til at være omkostningsbevidst og forvalte midlerne bedst muligt, så det er ikke i orden, at nogen får udbetalt ydelser, de ikke er berettiget til. Derfor har vi forstærket indsatsen mod socialt bedrageri, og vi kan jo se, det virker, siger Jan Prokopek Jensen, formand for arbejdsmarkedsudvalget.

- Der kan i visse tilfælde være tale om gråzone-områder, og så er det vigtigt at have kendskab til praksis og lovgivning. Er man som borger i tvivl om, hvordan lovgivningen fungerer i forhold til modtagelse af offentlige ydelser, er der også råd og vejledning at hente hos bedragerigruppen, siger Petter Astrup, der er næstformand for arbejdsmarkedsudvalget.

Bedragerigruppen har især fokus på følgende områder: boligydelse, boligsikring, økonomisk friplads, børnetilskud, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelsesydelse, pensioner og tillæg, underholdsbidrag, CPR-sager, kontanthjælp, sygedagpenge i relation til "sort arbejde", sammenkædede ydelser til enlige, samarbejde med Udbetaling Danmark, fællesaktioner med Skat, Politi & Fødevarestyrelsen.

Størstedelen af besparelserne i 2016 er på kontanthjælpsområdet.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.