logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sønderborg Kommune investerer i børn og unges læring og trivsel

Et enigt Børne- og Uddannelsesudvalg sendte onsdag aften "Kvalitet i dagtilbud og skole - En Helhedsplan for Børn og Uddannelse" videre til Byrådet med de indstillede ændringer, som er fremkommet på baggrund af de indkomne høringssvar.
Opdateret 25.04.2018

Ændringerne er bl.a., at intensive læringsforløb allerede tilbydes på 4. og 5. årgang og der igangsættes pilotprojekt fra marts 2018 for at kvalificere passagen fra børnehave til skole, hvor målsætningen om endelig implementering først er fra marts 2019.
Helhedsplanen har en gennemgående tråd - der er fokus på børnenes trivsel og læring, uddannet personale og sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Der investeres tidligt, bl.a. med flere voksne i indskolingen, hvor der er øget samarbejde mellem lærere og pædagoger.
- Vi skal gå fra at være gode til at blive fremragende de kommende år. Det kan vi gøre med at få ført helhedsplanens anbefalinger ud i livet, siger Erik Lorenzen, formand, Børne- og Uddannelsesudvalget.
 
- Jeg er rigtig glad for denne tidlige investering men skal samtidig understrege, at det er vigtigt fortsat at anvende de erfaringer og inklusionsindsatser som skolerne lykkes med i dag. Og så er jeg glad for de mange de mange høringssvar, der giver os et godt grundlag for, at helhedsplanen bliver godt implementeret, fortæller formanden Børn og Uddannelsesudvalget, Erik Lorenzen.

Udvalgets næstformand, Tage Petersen, er glad for, at der nu arbejdes videre med en bredere og mere fleksibel løsning af gæstedagplejen i daginstitution og dagpleje og at dette forslag forelægges udvalget.

- Helhedsplanens sigte er, at skabe robuste unge der kan lykkes i livet og begå sig på arbejdsmarkedet. Dette understøttes også gennem det øgede samarbejde mellem dagtilbud, skole, psykologer, sagsbehandlere m.fl. samt i det øgede fokus på virksomhedssamarbejdet, fortæller Erik Lorenzen.

Der investeres ca. 40. mio. kr. i helhedsplanens kvalitetsløft. Noget sker via omlægninger indenfor de nuværende økonomiske rammer i Børn og Uddannelse, men helhedsplanen tilføres også ca. 12 millioner kroner.

- De 15 anbefalinger i kvalitetsarbejdet skal betragtes som en helhedsplan. Anbefalingerne understøtter og komplementerer hinanden, så målet med at skabe unge robuste mennesker, der kan begå sig i samfundet og få succes i egen udvikling - i og uden for arbejdsmarkedet - lykkes, siger formanden for Børn og Uddannelsesudvalget, Erik Lorenzen og tilføjer:
 
- Vi skal gå fra at være gode til at blive fremragende de kommende år. Det kan vi gøre med at få ført helhedsplanens anbefalinger ud i livet.

Tage Petersen, næstformand i Børn og Uddannelse ser også frem til, at planen bliver ført ud i livet.  

- Jeg er rigtig glad for, at vi med helhedsplanen får et ambitiøst kvalitetsløft af vores dagtilbud og skoler, så de unge fremover står endnu bedre rustet til voksenlivets udfordringer, siger Tage Petersen.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.