logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Stabil medicinering giver et bedre liv

I samarbejde med Apotekerforeningen gennemfører Sønderborg Kommune det kommende år et projekt, hvor beboere i Botilbud Hertughaven lærer om betydningen af, at de tager de rette medicindoser til rette tid. Målet er at øge borgernes sundhed.
Opdateret 25.04.2018

Projektet er støttet med 112.000 kr. af Sundhedsstyrelsen og gennemføres i år. Farmaceuter fra Jernbaneapoteket i Sønderborg bidrager med viden om medicin og undervisning, som både medarbejderne og beboerne i Hertughaven får glæde af.

- Det er helt afgørende for mennesker med psykiske lidelser, at de tager den ordinerede medicin og gør det på de aftalte tidspunkter. Det er sårbare mennesker, og mange af dem har brug for, at medarbejdere omkring dem hjælper dem med at huske på medicinen. Det er derfor en værdifuld del af projektet, at både beboere og medarbejdere deltager. Jeg håber, at vi opnår, at borgerne både får en forståelse for, at det er vigtigt, at de tager omsorg for sig selv, og at de får bedre sundhed, når de passer på sig selv ved at tage medicinen på den måde, som lægen har givet besked om, siger formand for social- og seniorudvalget i Sønderborg Kommune, Preben Storm.

Botilbuddet Hertughaven har 36 beboere med psykiske lidelser. Mange har samtidig et misbrug, som forstærker behovet for, at deres medicin indtages stabilt. Sker det ikke, kan borgeren blive irriteret, og der opstår nemt konflikter med andre beboere. Det socialpædagogiske personale på stedet består af 32 medarbejdere.

Helt konkret betyder projektet, at de gængse medicintyper gennemgås i dialog med beboerne og personale, så alle får mere viden om dem – om fx virkning og bivirkninger. Der skal udvikles og forankres en systematisk proces for håndtering af medicinen, og personalet skal lære lovgivningen for medicin at kende. Endelig er det også et mål, at beboerne i processen i højere grad vil ønske at tage hånd om deres egen sundhed ved bl.a. at huske at tage medicinen til rette tid.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.