logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Syv nye medlemmer i nyt ældreråd

Syv af de ni medlemmer i Ældrerådet, som fra nytår tiltræder i Sønderborg Kommune, er nye. Det står fast, efter at stemmesedlerne i går og i dag er talt og fintalt. Den nuværende formand, Karin Dalager, fik flest stemmer.
Opdateret 25.04.2018

Kun tre medlemmer af det nuværende Ældreråd i Sønderborg Kommune har valgt at genopstille, og dermed lå det på forhånd klart, at det ville blive et ”grønt” ældreråd, som overtager mandatet for kommunens borgere 60+ efter nytår.

Af de tre, der genopstillede, blev Karin Dalager og Jytte Boysen genvalgt, mens Tove Lassen med 416 stemmer blev 1. suppleant.

De ni valgte er

Karin Dalager, Brandsbøl                   1187 stemmer

Thorkild Jacobsen, Sønderborg          1029 stemmer

Anna Elisabeth Aagaard, Købingsmark 888 stemmer

Britta Kubiak, Adsbøl                          844 stemmer

Jytte Boysen, Vester Sottrup               735 stemmer

Marianne Nehm, Asserballeskov           659 stemmer

Ulla Hoeck Pedersen, Broager              498 stemmer

Bruno Clausen, Notmark                     442 stemmer

Hanne Grønborg, Augustenborg           434 stemmer

 

De øvrige opstillede fik flg. stemmetal:

Tove Lassen 416, Inge-Lise Bork Paulsen 411, Walter Brüning 329, Hanne Flintegaard Rasmussen 267, Preben Sørensen 266, Ray Jones 254, Mads Schmidt Eriksen 243, Glendi Hvidkilde 240, Egon Jessen 222, Børge Munksgaard 210, Geert Møller 181, Arne Pedersen 103.

De ni første er suppleanter.

Valget er afviklet med brevstemmeafgivning. Der var 24 ugyldige stemmer og 16 blanke. Stemmeprocenten var 43,9. Rådet konstituerer sig på sit første møde i det nye år.

Den nuværende formand, Karin Dalager, glæder sig over, at medlemmerne i det kommende ældreråd er geografisk pænt fordelt i kommunen, men havde gerne set en højere stemmeprocent og en mere ligelig kønsfordeling.

- En høj stemmeprocent giver et stærkere mandat, så det er altid godt. Med hensyn til antallet af mænd, hvoraf der er valgt to, så ved jeg ikke, om det er udtryk for, at det er mænd, der ikke stemmer, eller at mændene også stemmer på kvinder. Men jeg synes, det ville være mere repræsentativt, hvis der fx var fire mænd, og meningsudvekslingen ville også blive bredere, siger hun.

 

FAKTA

Ældrerådet er et rådgivende og høringsberettiget organ, som rådgiver kommunens politikere om ældrepolitiske spørgsmål. De formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre. Rådet varetager ældres interesser på alle områder såsom i sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold. Det forebyggende arbejde er også en vigtig del af ældrerådets virksomhed. 

img_3060.jpg

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.