logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Udvalg støtter mennesker, der har det svært

To gange årligt uddeler sundhedsudvalget støtte til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde. Tilskuddet er målrettet lokalt forankrede foreningers arbejde med at støtte mennesker, der har det svært.
Opdateret 08.08.2017

Det kan fx være børn, unge og familier med personlige og sociale problemer, ensomme, svage ældre, syge, handicappede, misbrugere, flygtninge/indvandrere og sindslidende.

I 2017 udgør puljen godt 3 mio. kr. Ved første ansøgningsrunde uddelte sundhedsudvalget hovedparten af midlerne til bl.a. faste tilskud, frivillighedsfest og frivillighedspris. Til 2. runde har sundhedsudvalget modtaget 18 ansøgninger på i alt 323.000 kr. Sundhedsudvalget har besluttet at støtte 11 ansøgninger med i alt 54.300 kr.

- Alle har krav på at få mulighed for at leve det gode liv, men der er mennesker, der har sværere vilkår end andre. Dem vil vi rigtig gerne hjælpe med økonomisk støtte. Heldigvis er der mange frivillige foreninger i Sønderborg, der gør et flot stykke arbejde for svage og udsatte grupper. Blandt dem har vi udvalgt en række, som vi synes gør en særlig prisværdig indsats, siger Helge Larsen, formand for sundhedsudvalget, der glæder sig over, at der er bred opbakning i byrådet til, at kommunen faktisk uddeler flere midler til foreningerne, end bloktilskuddet egentlig berettiger til.

Blandt modtagerne er Ældre Sagen i Gråsten og Broager, der hver får 3.400 kr. til projekt Spisevenner. Dansk Flygtningehjælp Ungdom i Sønderborg får 3.500 kr. til projekt Ung til Ung, der går ud på at støtte unge flygtninge, der er kommet til Danmark uden familie og står helt alene. Mødrehjælpens lokalafdeling i Sønderborg får 5.000 kr. til etablering og forankring af Mødrehjælpen i Sønderborg.

På sundhedsområdet er der givet støtte til Stafet for livet, Sønderborg Handicap Idræt, Købmandsgården, Støtteforeningen for Hospice Sønderjylland og til Sønderborgafdelingerne i Dansk Handicap Forbund, Dansk Parkinsonforening og Tarmkræftforeningen.

- Der har været mange ansøgninger med gode projekter, så det har været en hård og svær prioritering denne gang. Jeg vil gerne opfordre dem, der har fået afslag til at søge igen næste år. Vi forsøger at ramme en bred målgruppe, så der kan sagtens være muligheder næste gang, siger Claus Klaris, næstformand i sundhedsudvalget.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.