logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ugentlig rengøring til de svageste ældre i Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har i budgetforliget 2018-21 øremærket 2,1 mio. kr. årligt til hyppigere rengøring hos den svageste gruppe af borgere, der modtager hjemmepleje og rengøring. Fra 1. januar 2018 har de fået tilbudt rengøring ugentligt i stedet for hver 14. dag.
Opdateret 25.04.2018

I Sønderborg Kommunes værdighedspolitik er der fokus på at understøtte borgernes gode liv og livskvalitet og at sikre de allersvageste borgeres ønsker og behov. Derfor ændrer Sønderborg Kommune nu sin standard for praktisk hjælp, så nogle borgere kan få tilbudt ugentlig rengøring.

Som hovedregel er det muligt at få bevilget ugentlig rengøring, hvis man tilhører den målgruppe, der er berettiget til klippekort. Samtidig skal man være bevilget hjælp til rengøring. Ugentlig rengøring er således et tilbud til de borgere, der

  • har et varigt behov for personlig hjælp og pleje efter servicelovens § 83 og
  • er bevilget omfattende hjemmepleje for at kunne klare hverdagen som følge af et svært/totalt nedsat funktionsniveau, og
  • er bevilget praktisk hjælp til rengøring efter servicelovens § 83.

En bevilling på ugentlig rengøring vil afhænge af den konkrete situation. Som borger kan man se i sin afgørelse, om man er berettiget til ugentlig rengøring. Kommunens hjælp til rengøring er beskrevet i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som Social- og Seniorudvalget netop har godkendt.

I alt fik 223 borgere i januar besked om, at de er berettiget til ugentlig rengøring.

- Det gode liv skal også gælde for de borgere, der på grund af meget nedsatte funktionsevner ikke selv kan sørge for rengøringen. Det er hårdt nok i sig selv af have en omfattende funktionsnedsættelse og være forhindret i at klare væsentlige dele af hverdagens opgaver. Vi ønsker, de svageste ældre skal have et værdigt liv, og det er tilbuddet om ugentlig rengøring med til at understøtte, siger formand for Social- og Seniorudvalget Preben Storm.

- Jeg er glad for, vi har fået flere midler at gøre med på ældreområdet, så vi har mulighed for at øge frekvensen på rengøringen hos de borgere, der har allersværest ved at klare sig selv i hverdagen, siger næstformand for Social- og Seniorudvalget Ganeswaran Shanmugaratnam.

 

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.