logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Anlægsønsker 2017

Sønderborg Kommune har i 2017 en anlægspulje på idræts- og fritidsområdet på 1,5 mio. kr. Puljen prioriteres og fordeles af Kultur-, borger- og fritidsudvalget. Det er muligt for alle foreninger/selvejende institutioner at søge om tilskud.
Opdateret 24.04.2017

Sønderborg Kommune har i 2017 et anlægsbudget på idrætsområdet på 1,5 mio. kr. Det er muligt for alle foreninger/selvejende institutioner at søge om tilskud.

Budgettet prioriteres og fordeles af Kultur-, borger- og fritidsudvalget og i prioriteringen indgår bl.a.:

  • Projekter der understøtter eller udvider foreningens aktiviteter
  • Projekter til nyopførelser, renoveringer og vedligeholdelse på idrætsområdet
  • Projekter der omhandler energirenoveringer med energibesparelse til følge
  • Projekter med egenfinansiering

Ansøgning om anlægstilskud

Der findes ikke et egentligt ansøgningsskema, men følgende skal medsendes:

  • Kortfattet beskrivelse af projektet, gerne med tegninger
  • Tilbud/overslag fra autoriseret forhandler/håndværker
  • Samlet finansieringsplan for byggeri / vedligeholdelsesarbejde – priserne skal oplyses inkl. moms
  • Driftsbudget for projektet
  • Om foreningen er momsregistreret eller ej

Der er deadline for ansøgninger d. 1. april 2017

Ansøgninger sendes til Kultur, Event & Landdistrikter på mailadressen: fritid@sonderborg.dk

Modtagne ansøgninger vil fremgå af nedenstående liste efterhånden som de kommer ind.

Nr. Ansøger Ønske Ansøgt beløb inkl. moms
1 Gråsten Boldklub Boldfang/hegn Årsbjerg 28.275
2 Gråsten Tennis Udskiftning af hegn 30.125
3 DDS Gråsten Renovering af køkken 70.364
4 Gråsten Skytteforening Elektronisk markeringsanlæg 80.000
5 Schæferhundeklubben Kreds 28 Sønderborg Robotklippere 20.000
6 Sønderborg Golfklub Udskiftning af eternittag 195.750
7 Det Lille Teater Scenebelysning 149.420
8 Sydalshallen Udskiftning af belysning 85.721
9 Dybbøl IU Badminton Nyopstregning - Dybbølhallen 300.000
10 KFUM Rinkenæs Renovering af spejderhytte 200.000
11 Broagerlands Rideklub Udskiftning af tag 300.000
12 Lysabild SG Renovering af løbebane 300.000
13 Lysabild SG Fodbold E-sport Etablering af aktivitetslokale 36.375
14 Nordborg Roklub Tilskud til udvidelse om ombygning af klubhus 300.000
15 Tandslet UI Tilskud til køb af musikanlæg 58.200
16 Sydals ringriderforening Renovering af toiletvogn 20.000
17 KFUM spejderne - Dybbøl Tilslutning af fjernvarme til Kraftcenter Dybbøl 96.500
18 Ulkebøl Hallen Div. energirenovering 255.575
19 Brydeklubben Alsia Nye brydemadrasser 42.000
20 FDF Gråsten Etablering af varmepumpe 111.765
21 Zielkes Fitnessklub Overdækket træningsterrasse 300.000
22 Sønderborg Modelflyverklub Nyt tag og solceller 133.500
23 Sønderborg Cricket Club Etablering af bane i Blans 155.000
24 Sønderborg Roklub Renovering og flytning af bådebro 100.000
25 Broager Hallen Færdiggørelse af hal 2 291.000

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.