logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Støtte til særligt sårbare børn, unge og familier

Udsatte børn og familier kan få hjælp og støtte fra kommunen. Kommunen skal hjælpe et barn eller ung med behov for særlig støtte. Formålet med støtten er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for barnet eller den unge.
Opdateret 24.09.2018

En sag i Myndighed kan opstå på baggrund af en henvendelse fra barnet eller den unge eller dennes familie. Den kan også opstå på baggrund af en underretning eller anden henvendelse.

På baggrund af denne henvendelse foretager Myndighed en konkret vurdering af hvorvidt barnet eller den unges problematikker er opfattet af servicelovens kapitel 11.

Hjælp efter servicelovens kapitel 11. om særlig støtte forudsætter, at der er foretaget en børnefaglig undersøgelse, og på baggrund af den børnefaglig undersøgelse foretager kommunen en konkret vurdering ift. hvorvidt familien er omfattet af målgruppen for støtte efter servicelovens kapitel 11.

På baggrund af den børnefaglige undersøgelse bliver der udarbejdet en handleplan. Hvis det er nødvendigt, kan kommunen give akut eller foreløbig støtte, mens der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, og inden handleplanen foreligger.

Den særlige støtte til børn og unge kan fx være i form af pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.

Støtten skal gives tidligt og sammenhængende og på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages, og barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.