logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

2-meter bræmmer langs vandløb

Her finder du al information om bræmmer.
Opdateret 25.05.2018

Som et led i vandmiljøplanen vedtog Folketinget i 1992 en ændring i vandløbsloven om bræmmer langs vandløb og søer. Ændringen betyder, at der langs alle naturlige vandløb og alle højt målsatte vandløb er 2-meter bræmme.

  • Bræmmerne beskytter vandløbet mod, at overfladevand og jord skylles ud fra markerne. Og det betyder, at der udledes mindre kvælstof, fosfor og sprøjtegifte.

  • Plantevæksten på bræmmen kan være med til at bortskygge noget af grøden i vandløbet.

  • Bræmmerne er på den måde med til at sikre afledning af vand og reducere udgifterne til at vedligeholde vandløbene.

  • Samtidig er bræmmerne en stor gevinst for naturen.

2-meter bræmme vist med en målestok

Må man dyrke 2-meter bræmmen?

Det er ikke tilladt at dyrke, jordbehandle, plante eller ændre på terrænet inden for 2-meter bræmmen. Den måles fra vandløbets øverste kant (kronekanten).
Går der dyr på arealerne ved vandløbet, skal der som hovedregel opsættes et hegn mindst 1 meter fra vandløbet, så dyrene ikke træder brinkerne ned. Hegnet skal kunne fjernes, når kommunen vedligeholder vandløbet.

Vandløb, der er omfattet af bræmmebestemmelsen

  • Naturlige vandløb, som er dannet fra naturens hånd. Det gælder også vandløb som er reguleret ved fx udgravning, udretning eller omlægning.

  • Kunstigt anlagte vandløb, hvis de har en høj målsætning i Regionplanen. Højt målsatte vandløb er vandløb, der er vurderet som særligt naturvidenskabeligt interesseområde (A) eller fiskevand (B).

Vandløb, der ikke er omfattet af bræmmebestemmelsen

  • Vandløb, der ligger i byzone eller i sommerhusområde.

  • ’Enkeltmandsvandløb’, dvs. vandløb, der kun løber på en ejendom fra udspring til udløb i havet.

Her kan du læse mere

Du er altid velkommen til os, hvis du er i tvivl, om dit vandløb er omfattet af bræmmebestemmelsen. Se kontaktoplysninger i boksen nedenfor.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.