logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afløsning i hjemmet og korttidsplads

Har du brug for et midlertidigt aflastnings- eller korttidsophold udenfor hjemmet, har du mulighed for at søge om det. Du kan også søge om afløsning i hjemmet.
Opdateret 15.03.2017

Afløsning i hjemmet

Du har mulighed for at søge afløsning i eget hjem, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du som følge deraf har et omfattende behov for pleje og omsorg i de fleste af døgnets timer. Du kan læse mere om afløsning i eget hjem i kvalitetsstandarden, som du finder her.

Formålet med afløsning i eget hjem er at sikre, at den nære pårørende har ressourcer til at tage sig at dig og at understøtte, at du kan blive i eget hjem på trods af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

Afløsning i eget hjem omfatter personlig hjælp og pleje og/eller praktisk hjælp. Hjælpen svarer til Sønderborg Kommunes serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne for henholdsvis Personlig hjælp og pleje, Psykisk pleje og omsorg samt Praktisk hjælp.

Ansøgning om afløsning i eget hjem

Du eller dine pårørende kan kontakte Visitationsafdelingen, hvor en visitator vil behandle din ansøgning. Du vil modtage en skriftlig afgørelse.

Korttidsplads

Et ophold på en korttidsplads er et midlertidigt døgnophold uden for hjemmet. 

I Sønderborg Kommune kan vi tilbyde fem forskellige typer af korttidsforløb, afhængigt af din aktuelle situation og dit behov:

  • Aflastningsforløb
  • Akutforløb
  • Døgnrehabiliteringsforløb
  • Palliativt forløb
  • Vurderingsforløb

En korttidsplads kan eksempelvis bevilges som et døgnrehabiliteringsforløb efter en indlæggelse, hvis du har behov for et intensivt rehabiliteringsforløb, som ikke kan imødekommes i dit eget hjem eller via andre træningstilbud.

Et andet eksempel er, at du kan ansøge om et aflastningsophold, hvis din ægtefælle/samlever varetager hele eller dele af dit behov for pleje og omsorg, og har behov for aflastning i en kortere periode. 

Du kan læse mere om korttidspladser i kvalitetsstandarden ved at klikke her.

Ansøgning om korttidsplads

Du eller dine pårørende kan kontakte Visitationsafdelingen, hvor en visitator vil behandle din ansøgning. Du vil modtage en skriftlig afgørelse.

Betaling for opholdet

Du skal betale for forplejning samt vask af tøj og sengelinned under opholdet.

Prisen pr. 2015 er 126 kr./døgn.

Du skal selv sørge for eller betale for transport mellem hjem og plejecenter/korttidscenter, inklusiv flytning af eventuelle hjælpemidler.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.