logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afløsning i hjemmet og korttidsplads

Har du brug for et midlertidigt aflastnings- eller korttidsophold udenfor hjemmet, har du mulighed for at søge om det. Du kan også søge om afløsning i hjemmet.
Opdateret 12.11.2019

Her kan du læse mere om henholdsvis afløsning i eget hjem og om de forskellige korttidspladser i Sønderborg Kommune.

Afløsning i eget hjem

Sønderborg Kommune kan tilbyde afløsning i eget hjem hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er samtidig en forudsætning at du som følge deraf har et omfattende behov for pleje og omsorg i de fleste af døgnets timer, og at dine pårørende passer dig i hjemmet.

Formålet med hjælpen er at sikre at din pårørende har ressourcer til at tage sig af dig. Formålet er også at understøtte at du kan blive i dit eget hjem på trods af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

Du kan læse mere i kvalitetsstandarden ”Afløsning i eget hjem” som du finder her.

Du kan læse mere om, hvordan du søger afløsning i eget hjem ved at klikke her.

Korttidsplads

Sønderborg Kommune kan tilbyde fem typer korttidspladser:

  • Aflastningsforløb
  • Døgnrehabiliteringsforløb
  • Palliativt forløb
  • Vurderingsforløb.

En korttidsplads kan for eksempel være et aflastningsforløb. Det bevilges i de situationer hvor en ægtefælle/samlever varetager hele eller dele af dit behov for pleje og omsorg, og hvor vedkommende har behov for at blive aflastet.

Et andet eksempel er døgnrehabiliteringsforløb. Det bevilges efter indlæggelse hvis dit behov for rehabilitering ikke kan imødekommes i dit eget hjem eller via andre træningstilbud. Derudover er det også en forudsætning at du kan profitere af tilbuddet.

Du kan læse mere i kvalitetsstandarden ”Korttidspladser”, som du finder her.

Du kan læse mere om hvordan du søger en korttidsplads ved at klikke her. 

Egenbetaling

Du betaler en fast pris pr. døgn. Beløbet er fastsat af Byrådet og bliver reguleret en gang årligt. 
Du kan få oplyst den gældende takst hos Visitationsafdelingen og på kommunens hjemmeside, hvis du søger efter "takster".

Du skal desuden selv sørge for transport til/fra korttidspladsen – herunder også for transport af eventuelle hjælpemidler som fx kørestol, rollator osv.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.