logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Akt- og registerindsigt

Alle borgere har ret til, i vidt omfang, at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Sønderborg Kommune.
Opdateret 25.04.2018

Aktindsigt

Som borger har du, efter offentlighedsloven, ret til aktindsigt.

Er du part i en afgørelsessag, dvs. er du direkte berørt af en myndighedsafgørelse, har du krav på aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven. Forvaltningsloven giver en større adgang til aktindsigt end offentlighedsloven. 

Hvis du vil have aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til den forvaltning, som behandler den sag, du ønsker aktindsigt i. 

Forvaltningen skal inden 7 dage efter modtagelse af anmodningen om aktindsigt, give/afslå aktindsigt – eller give en begrundet meddelelse om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Registerindsigt

Persondataloven giver dig en række rettigheder til at få indsigt i oplysninger om dig selv. Dog har du kun ret til at få indsigt i personoplysninger, der vedrører dig selv.

Du har som borger bl.a. ret til at:

  • Få oplysning fra kommunen, når der indhentes personoplysninger om dig, medmindre du på forhånd er klar over det. Fx kan du have indsendt et ansøgningsskema med oplysningerne. Kommunen skal oplyse om de videregiver personoplysningerne til andre.

  • Gøre indsigelse mod, at bestemte oplysninger behandles. Fx hvis du mener, at kommunen ikke har ret til at behandle eller videregive følsomme oplysninger.

  • Få forkerte oplysninger rettet.

  • Gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig videregives med henblik på markedsføring

  • Tilbagekalde et samtykke til behandling af følsomme oplysninger.

Hvis du ønsker indsigt i alle Sønderborg Kommunes registre/behandlinger om dig selv, kan du søge om registerindsigt digital via Borger.dk.

Registerindsigt i CPR (Det Centrale Personregister)

Du har også ret til at få oplyst, hvad der er registreret om dig i CPR. Du kan selv se en række oplysninger om dig i CPR via selvbetjeningsløsningen på CPRs hjemmeside. Det kræver, at du har NemID.

I CPR kan du bl.a. se:

  • Alle adresser, du har boet på

  • Personnumre på dine forældre og evt. børn

  • Oplysninger om hvem der abonnerer på ændringer i dine registreringer

  • Oplysninger om din bryllupsdag

Klagemulighed

Her finder du oplysninger om klagemuligheder.

Aktindsigt
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om aktindsigt, skal du rette henvendelse til den forvaltning, der har truffet afgørelsen.

Registerindsigt
Hvis du er utilfreds med det svar, kommunen giver om behandling af oplysninger om dig, kan du klage til:

Datatilsynet
Christians Brygge 28, 4.
1559 København V

Det kommunale tilsyn
Statsforvaltningen Syddanmark fører efter reglerne i den kommunale styrelseslov et retligt tilsyn med Sønderborg Kommune. Tilsynet kan dog kun behandle klager, når der ikke er nogen særskilt klageinstans og tilsynet har ikke pligt til behandle klagen.

Læs mere om akt- og registerindsigt 

På Retsinformations hjemmeside kan du få adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer mv. samt til Folketingets dokumenter. Retsinformation er Statens juridiske online informationssystem.

Du kan læse mere om rettighederne for registerindsigt på Datatilsynets hjemmeside.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.