logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Badevandsprofiler

Her kan du læse alle badevandsprofilerne.
Opdateret 25.05.2016

Kommunen skal jf. bekendtgørelse nr. 939 af 18/09/2012 om badevand og badeområder, udarbejde badevandsprofiler. Klik her for at læse bekendtgørelsen.

Badevandsprofiler beskriver badevandsområderne både med hensyn til omgivelserne og især med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer og forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badenes sundhed.

Badevandsprofilen skal støtte kommunens forvaltning af badevandsområdet ved at samle viden om mulige kilder til nedsat badevandskvalitet, kildernes effekter og risikoen for nedsat badevandskvalitet. Dermed giver badevandsprofilen grundlag for information til offentligheden om badevandets kvalitet og forurenings nedsættende foranstaltninger samt for eventuelle beslutninger om badeforbud.

badehusene_Augb_400x200px.gif

Forurening af badevand

Fækale forureninger, hvilket vil sige, at der er colibakterier/tarmbakterier i vandet, anses for at være blandt de væsentligste årsager til forurening af badevand.

Badevandsprofilerne skal være med til at skabe bedre forståelse af de fækale forureninger af badevandene, men profilen skal også indeholde oplysninger omkring alger og andet, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko.

En badevandsprofil består hovedsageligt af en opsummering af allerede kendt eller tilgængelig viden, og er i Sønderborg kommune suppleret med en besigtigelse af stranden.

Mere information

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte badevandsprofiler for strandene ved at trykke på de forskellige links.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.