logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Befordring

Her kan du finde oplysning om befordring i forbindelse med din STU
Opdateret 25.04.2018

I lovgivning vedrørende STU (Lov nr. 783 af 15. juni 2015) fremgår bl.a., at 

…”Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem og uddannelsessted….

… Til unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand mellem hjem og undervisningssted og tilbage igen på 22 km og derover, ydes der befordringsgodtgørelse….”

For STU-tilbud med tilhørende bolig gælder, at den tilhørende bolig er at betragte som elevens hjem under STU forløbet.

For de særlige STU tilbud med tilhørende bolig, hvor der ikke er mulighed for overnatning i eksempelvis week-ender, er der ikke tale om elevens hjem i denne periode. Familiens hjem, eller eget værelse i hjemkommunen, er at betragte som elevens hjem i denne periode. 

Bus

Befordringsudgifterne dækkes af kommunen, for den billigst mulige løsning, i disse særlige tilfælde, jf. kapitel 4 i bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i lov nr. 783 af 15. juni 2015.

Sønderborg Kommune har meddelt eksterne STU udbydere, at de sørger for refusion af evt. befordringsudgifter og fremsender regning til kommunen herpå.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.