logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Beskyttet natur og uønskede plantearter

Det er vigtigt vi passer godt på naturen. Her kan du læse hvordan vi sikrer mangfoldigheden.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

Naturen er også for dig. Derfor arbejder Sønderborg Kommune for at sikre naturen, landskabet, kulturhistorien og vores mulighed for at nyde naturen.

Det vigtigste redskab vi har, er Naturbeskyttelsesloven, hvis formål er at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter og deres levesteder samt de landskabelige og kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til at færdes i naturen.

Vi opfylder disse formål ved at beskytte naturområder. Ved at beskytte naturområder beskytter man også dyr og planter og sikrer dermed variationen og mangfoldigheden. Meget af vores natur ligger spredt. Derfor arbejder Sønderborg Kommune for at sikre mangfoldigheden ved at skabe grønne forbindelseslinjer. Disse spredningsmuligheder mellem vores naturområder kan være en kombination af stier, levende hegn, sten- og jorddiger og nye vandhuller. Jo bedre naturkvalitet, jo større naturoplevelse – også for de fremtidige generationer.

Læs mere om:

Beskyttede arter

Beskyttet natur - §3

Skalleslugeren

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.