logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Boligændringer

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om hjælp til indretningen af din bolig, så din bolig tilpasses dig og dine behov.
Ansvarlig Jytte Nørgaard
Opdateret 11.05.2016

Selvbetjening

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Her finder du ansøgningsskemaer til hjælpemidler og tilskud til boligændringer, hjælp til svagsynsoptik og medicinske filterglas,... Læs mere

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp til indretningen af din bolig, så denne tilpasses dig og dine behov. Det kan fx dreje sig om fjernelse af dørtrin eller ændring af dørbredde for at kunne komme igennem med kørestol.

Mand i kørestol i køkken

Hvis du har fået en bevilling på boligændring, kan du, hvis du ønsker det, benytte en anden håndværker end den, kommunen har valgt.

Du kan vælge selv at lade boligændringen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligændringen for hos den håndværker, som kommunen har valgt.

På samme måde kan du vælge andre materialer end dem, kommunen har anvist.

Et krav er, at den håndværker, du vælger, er faglært og momsregistreret.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen i særlige tilfælde yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig til dig. Det er dog en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker dine behov. I visse tilfælde skal hjælpen tilbagebetales, og det kan blive aktuelt at sikre det tilbagebetalingspligtige beløb ved pant i boligen.

Modtager du social pension, kan du ikke få hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.