logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Busser, kollektiv trafik og buskort

Information om buskørsel i kommunen, køreplaner, buskort til skoleelever, unge og studerende.
Opdateret 15.08.2017

Køreplaner

Klik her for at finde køreplanerne på www.sydtrafik.dk

Klik her for at se et kort over alle ruter for bybusser i Sønderborg.

Har du forslag til ændringer til køreplanerne, er du velkommen til at indsende kommentarerne til Tina Aagaard Mørkeberg.

Som hovedregel vil der kun blive foretaget køreplanændringer én gang årligt. Dette sker om sommeren af hensyn til skolernes planlægning. I særlige tilfælde vil der i løbet af et køreplanår kunne laves nye køreplaner. Det vil fx kunne ske i forbindelse med skolelukninger, særlige trafikale forhold eller lignende.

Skolekortet - buskort til elever i folkeskolen

Elever i 0. – 10. klasse med folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune, tilbydes gratis skolekort med mulighed for kørsel i alle busser i kommunen - på nær X-busserne og natbusserne – og på alle tidspunkter. Ønsker eleven et buskort, skal eleven rette henvendelse til skolesekretæren på den skole hvor eleven er indskrevet. Har eleven som borger i Sønderborg Kommune valgt en skole i Aabenraa Kommune, skal bestilling af skolekortet bestilles ved skolen i Aabenraa.

Elever med ophold på efterskole samt 10. klasse på EUC er ikke omfattet af tilbuddet.

Bortkommer et buskort, skal der ved eventuelle busrejser altid indløses billet i bussen, indtil erstatningskortet modtages. Et erstatningskort koster 50,- kroner. Bestilling af erstatningskort sker på skolen.

Sydtrafiks rejsebestemmelser er også gældende ved brugen af skolekort. Klik her for at læse mere på www.sydtrafik.dk.

Ungdomskortet - buskort til unge og studerende

Unge og studerende kan bestille et Ungdomskort på www.Ungdomskort.dk. Kortet udstedes til tre grupper:

  • unge 16 til 19 årige, som ikke er under uddannelse.
  • elever på en ungdomsuddannelse.
  • studerende på en videregående uddannelse.

Priserne kan ses på hjemmesiden.

Med et Ungdomskort kan der rejses ubegrænset inden for takstområdet Syd, hvilket vil sige det tidligere Sønderjyllands Amt. Ved rejser udover det område, gives der rabat i såvel bus som tog.

Ved bestilling af et Ungdomskort skal der benyttes NemID samt et elektronisk lagret foto. Har du ikke et NemID, kan du bestille det her.

Byrådet har besluttet at tilbyde gratis "Ungdomskort til ungdomsuddannelse" til elever på en ungdomsuddannelse, der har minimum 6 km mellem hjem og skole. I første omgang skal eleven selv bestille kortet på ovennævnte hjemmeside og betale det til Sydtrafik/DSB. Sønderborg Kommune refunderer efterfølgende udgiften til elevens NemKonto på baggrund af trafikselskabets oplysninger om kortudstedelse. Udbetalingen sker automatisk og uden at eleven skal sørge for andet end at have oprettet NemKonto. Klik her for at se vejledningen.

Ved spørgsmål skriv da til Tina Aagaard Mørkeberg på tamo@sonderborg.dk.

Flextur

Flextur er kollektiv trafik, hvor du bliver kørt i mindre vogne sammen med andre passagerer. Du bestemmer selv, hvor du skal hentes og sættes af. Det koster minimum 35 kr. pr. tur, og efter 7 km koster det 5 kr. pr. km.

Flextur kan benyttes alle ugens dage i tidsrummet 06.00-24.00 i hele Sønderborg Kommune, dog ikke d. 24. og 31. december. Der er særlige regler for kørsel i Sydtrafiks øvrige område. Se mere på Sydtrafiks hjemmeside.

Læs mere om Flextrafik her

Eventbilletter efter koncerter i Mølleparken

Efter koncerter i Mølleparken - som er omfattet af partoutkortet - er det muligt at forudbestille plads i bussen til hjemtransport med rute 223 kl. 23.30 fra Sønderborg Busstation. busbilletten skal bestilles senest tirsdag inden koncerten. Dette kan ske med SMS eller via app. Klik her for at se en vejledning.

Eventbilletten koster 20 kr. uanset rejselængde og der skelnes ikke mellem voksne og børn.

Omkørsel på grund af vejarbejde, vejrlig forhold eller andre midlertidige situationer

Når gravearbejde i de offentlige veje medfører at busserne ikke kan køre som planlagt, annonceres ændringerne på Sydtrafiks hjemmeside. Der vil i visse tilfælde også være annoncering på stoppestederne og i busserne, men som udgangspunkt er det Sydtrafiks hjemmeside der skal benyttes, hvis man vil kontrollere om der køres som planlagt.

Det sker også at vejret er skyld i at buskørslen ikke kan udføres som planlagt. Dette er især i vinterhalvåret, hvor glatføre eller sne kan hindre busserne i at komme rundt. Også i de situationer vil der bliver informeret via trafikselskabets hjemmeside ligesom informationen også hvis muligt vil blive bragt via lokalradioen.

Info

Den kollektive trafik drives gennem samarbejde med trafikselskabet Sydtrafik. Kommunen har ansvaret for blandt andet ruteføring, antallet af afgange og stoppestedernes beliggenhed mens trafikselskabets opgaver er udarbejdelse af køreplaner, koordinering mellem ruterne samt udbud af kørslen.

Umove Vest A/S har efter udbud vundet kørslen i kommunen. Kontrakt for kørslen ligger frem til 2027 med mulighed for forlængelse i op til to år.

Kommunens kollektive trafik drives af busser, der kører på certificeret biogas. Ved kontraktstart den 25. juni 2017 blev der indsat 44 nye gasbusser, som er stationeret på en dertil anlagt ny gasfyldestation på Newtonsvej i Ragebøl. Ved kraftvarmeværket i Nordborg er der anlagt et mindre anlæg, hvor få busser kan tanke gas. Omlægningen fra dieselbusser til gasbusser giver en årlig co2 reduktion på ca. 2.500 ton.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.