logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Bygge- og beskyttelseslinjer

Her kan du læse hvordan vi sikrer at der ikke bliver bygget omkring kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker.
Opdateret 19.02.2018

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker holdes fri for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb. Formålet med linjerne er landskabelige, biologiske, rekreative og arkæologiske hensyn. Se §§ 15-19 i naturbeskyttelsesloven.

Med mindre du har fået dispensation fra kommunen, må du typisk ikke placere bebyggelse, campingvogne, skure, hegn, beplantning eller ændre på terrænet, udstykke eller benytte arealet til noget andet end hidtil i en zone på:

300 m fra kysten - Strandbeskyttelseslinje - § 15

150 m fra søer - Sø- og åbeskyttelseslinje - § 16

300 m fra skove - Skovbyggelinje - § 17

100 m fra fortidsminder - Fortidsmindebeskyttelseslinje - § 18

300 m fra kirker - Kirkebyggelinje § 19

Kommunen kan træffe afgørelse om dispensation, og det er ligeledes kommunen, der påser, at reglerne overholdes.

Mange projekter – fx byggeri og anlæg – kræver udover landzonetilladelse også dispensation fra en eller flere bygge- og beskyttelseslinjer. Du må først begynde projektet, hvis kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og hvis der ikke er kommet klager inden for en periode på 4 uger.

Kommunen er myndighed for §§ 16, 17, 18 og 19. Miljøministeren, dvs. Miljøcenter Ribe, er myndighed for § 15, og Sønderborg Kommune sender derfor dispensationssager vedrørende strandbeskyttelseslinjen til Miljøcenter Ribe. Se § 65.

Læs mere om dispensationsansøgning her.

Links for mere information

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.