logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygge- og beskyttelseslinjer

Her kan du læse hvordan vi sikrer at der ikke bliver bygget omkring kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker.
Opdateret 02.08.2018

Formålet med bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer, og omkring fortidsminder, skove og kirker holdes fri for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb. Formålet med linjerne er landskabelige, biologiske, rekreative og arkæologiske hensyn.

Oversigt over beskyttelseslinjer og zoner

Medmindre du har fået dispensation fra kommunen, må du typisk ikke placere bebyggelse, campingvogne, skure, hegn, beplantning eller ændre på terrænet, udstykke eller benytte arealet til noget andet end hidtil i en zone på:

Kommunen kan træffe afgørelse om dispensation, og det er ligeledes kommunen, der sikrer, at reglerne overholdes.

Mange projekter – fx byggeri og anlæg – kræver udover landzonetilladelse også dispensation fra en eller flere bygge- og beskyttelseslinjer. Du må først begynde projektet, hvis kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og hvis der ikke er kommet klager inden for en periode på 4 uger.

Hvem er myndighed for beskyttelseslinjerne

Sønderborg Kommune er myndighed for §§ 16, 17, 18 og 19.

Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet er myndighed for § 15. Vi sender derfor dispensationssager vedrørende strandbeskyttelseslinjen til Kystdirektoratet.

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.