logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Byggeregler og klagevejledning

Hvilke regler gælder efter byggeloven og hvordan klager jeg over en afgørelse.
Ansvarlig Jesper Dyring
Opdateret 21.09.2017

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg og Miljø

Via Byg og Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om landzonetilladelse samt midlertidige aktiviteter støj, støv og vibrationer m.m.

Byggeansøgningerne er digitale og du skal logge ind med NemID. Byggesagsbehandlingen kan tage op til 14 uger.

Pr. 01.12.2014 blev det obligatorisk for alle at søge digitalt gennem Byg og Miljø.

Midlertidige aktiviteter som støj, støv og vibrationer

Senest 14 dage inden du begynder at sandblæse, nedrive bygninger m.v., skal du anmelde støj, støv og vibrationer i den periode arbejdet forløber.

Hvilke regler gælder efter byggeloven?

Klik her for at læse byggeloven.

Klik her for at læse bygningsreglementet.

Du kan kun klage over retslige spørgsmål. Heri ligger, at du ikke kan klage over de skøn vi har udøvet. Derimod kan du klage hvis du mener, at vi har tolket regler forkert eller at kompetence eller procedureregler ikke er overholdt.

Hvem tager stilling til din klage?

Det er klagemyndigheden der tager stilling til, om din klage kan realitetsbehandles.

Efter byggelovens § 23 stk. 1 kan der ikke klages over afgørelser efter § 12 stk. 7, § 16A stk. 4 og §18 A stk. 4.

Klik her og læs mere på Retsinformations.dk's hjemmeside.

Klagemyndigheden

Din klage skal indsendes til klagemyndigheden:

Statsforvaltningen Syddanmark
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Du kan også sende en mail, men dette skal gøres med "Digital Postkasse" og som "Sikker Post". Klik her for finde se hvordan du opretter en "Digital Postkasse" og sender med "Sikker Post" på Statsforvaltningens hjemmeside.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.