logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Byggeregler og klagevejledning

Hvilke regler gælder efter byggeloven, og hvordan klager jeg over en afgørelse.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om landzonetilladelse samt midlertidige aktiviteter støj, støv og vibrationer m.m.

Byggeansøgningerne er digitale og du skal logge ind med NemID. Byggesagsbehandlingen kan tage op til 14 uger.

Pr. 01.12.2014 blev det obligatorisk for alle at søge digitalt gennem Byg & Miljø.

Midlertidige aktiviteter som støj, støv og vibrationer

Senest 14 dage inden du begynder at sandblæse, nedrive bygninger m.v., skal du anmelde støj, støv og vibrationer i den periode arbejdet forløber.

Hvilke regler gælder efter byggeloven?

Du kan kun klage over retslige spørgsmål. Heri ligger, at du ikke kan klage over de skøn, vi har udøvet. Derimod kan du klage, hvis du mener, at vi har tolket reglerne forkert eller at kompetence eller procedureregler ikke er overholdt.

Hvem tager stilling til din klage?

Det er klagemyndigheden, der tager stilling til, om din klage kan realitetsbehandles.

Efter byggelovens § 23 stk. 1 kan der ikke klages over afgørelser efter § 12 stk. 7, § 16A stk. 4 og §18 A stk. 4.

Klagemyndigheden

Din klage skal indsendes til klagemyndigheden:

Statsforvaltningen Syddanmark
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Du kan også sende en mail, men dette skal gøres med "Digital Postkasse" og som "Sikker Post".

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.