logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Her finder du information om og gængse spørgsmål og svar til BBR.
Opdateret 05.02.2016

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg og Miljø

Via Byg og Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

BBR er et landsdækkende register, der indeholder data om grunde samt bygnings- og boligforhold på alle ejendomme i Danmark.

BBR ajourføres af kommunerne på baggrund af byggesager og de ændringer, som ejendommens ejer oplyser.

Læs mere om BBR på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter her, hvor du også kan finde gældende lovgivning på området.

Du kan også finde flere oplysninger på www.bbr.dk 

Din pligt som ejer:

Det er vigtigt, at registreringen er korrekt, da BBR-data benyttes til flere formål, bl.a. ved forsikringsselskabernes prisudregning, ejendomsvurdering, beregning af boligsikring og fjernvarme. Det er derfor vigtigt, at BBR afspejler de faktiske forhold på din ejendom.

Det er ejers pligt, at sørge for, at ejendommens registrering i BBR er korrekt. Klik her for at læse bekendtgørelsen om ejerens pligt til at indberette til BBR. Hvis ikke du som ejer oplyser de rigtige oplysninger, kan det medføre en bødestraf, som du kan læse mere om i følgende vejledning ved at klikke her.

Din BBR:

Du kan se hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom på www.ois.dk her.

Hvis du har rettelser til din BBR, kan du klikke her og udfylde en kontaktformular, som sendes direkte til kommunen. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger vil vi kontakte dig. 

Du kan også notere ønskede ændringer på en udskrift af BBR-meddelelsen ved at sende os en mail på bbr@sonderborg.dk eller pr. post til adressen i kontaktboksen.

Ønsker du at indsende dokumentation for de ønskede ændringer, f.eks. tegningsmateriale, kan du sende en mail til os og vedhæfte dokumentationen. Dette skal sendes til bbr@sonderborg.dk med angivelse af adresse og postnummer samt ønskede ændringer. Når rettelserne er foretaget sender vi en ny BBR-meddelelse til ejeren/ejerne af ejendommen.

Du skal være opmærksom på, at ændringer til din BBR kan kræve tilladelse efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse eller dispensation fra lokalplan. Du kan selv undersøge, hvad der er gældende for din ejendom her  – mangler muligvis opsætning med beskyttelseslinjer m.m. Klik her for at finde Bygningsreglementet. 

Vær opmærksom på, at der også kan være servitutter og hæftelser gældende for din ejendom. Dette kan du tjekke her på www.tinglysning.dk. 

Har du spørgsmål til din BBR eller brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte vores BBR-medarbejdere på bbr@sonderborg.dk.

Datakontrol

Vi udfører løbende systematisk kontrol af data i BBR.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.