logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Familiecenter Sønderborg

Familiecenteret tilbyder hjælp til børn, unge og deres familie. Der skal ske visitation til centret inden et forløb kan påbegyndes
Opdateret 14.09.2018

Familiecenter Sønderborg 

På familiecenteret laver vi psykoterapeutisk behandlingsarbejde i henhold til servicelovens § 52 stk. 3 nr. 3.Familiecenteret
Opgaverne der varetages på familiecenteret er: 
  • Ambulant familiebehandling
  • Psykoterapeutisk behandling af børn og unge
  • Forældrekompetenceundersøgelser
  • Supervision

Familiebehandling:

Der kan være rigtig mange årsager til at man som familie ikke har det godt i kortere perioder eller permanent. På Familiecenteret har vi rammerne og fagligheden til at hjælpe familien med at få indblik i, og erfaring med et bedre samvær og kommunikation i familien.
Familiebehandlingen foregår som regel på familiecenteret og kan både indeholde aktiviteter og samtaler hele familien men også med enkelte familiemedlemmer.
Familier der er i et forløb ved os kan opleve, at deres hverdag er konfliktfyldt eller familien har været udsat for traumatiske oplevelser såsom dødsfald eller kritisk sygdom. Nogle forældre får også et forløb på familiecenteret for at blive bedre til at stimulere og give deres barn omsorg. Andre kommer i et forløb på baggrund af konkrete diagnoser de som familie skal forholde sig til. Det kan være; ADHD, autisme, borderline eller OCD med flere. 
I familiebehandlingen arbejder vi med hele familiens netværk og vi vil ofte sammen med forældrene vælge de netværkspersoner som skal støtte op om familiens forløb på familiecenteret. 

Psykoterapeutisk behandling af børn og unge

Nogle børn har været udsat for overgreb, omsorgsvigt eller traumer som nødvendiggør et psykoterapeutisk behandlingsforløb.  På familiecenteret har vi den nødvendige ekspertise og rammerne til, at børnene og de unge kan bearbejde oplevelser og få hjælp til at styrke egen udvikling. De voksne omkring disse børn vil ofte modtage støttende og rådgivende samtaler i forbindelse med behandlingsforløbet så de bedst muligt kan støtte op om barnet.

Forældrekompetenceundersøgelser. 

Familiecenteret udarbejder forældrekompetenceundersøgelser.

Supervision

Personalet på familiecenteret yder også supervision til ansatte i Børn og Familie. Som udgangspunkt familiekonsulenter og plejefamilier.
Henvisning og visitation 
Alle forløb på familiecenteret er henvist og visiteret ved socialrådgivere og visitationsudvalget i Børn og Familie.
Det er muligt at komme på besøg på familiecenteret hvis man sammen med sin socialrådgiver overvejer et forløb på familiecenteret. 

Adresse og kontakt

Familiecenter Sønderborg
Kirke allé 9, 6400 Sønderborg (Reimersskolen)
T: 8872 4247
Åbningstider er hverdage 08.00 – 15.00 (Torsdag 08.00 – 17.00)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.