logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forbrugsgoder

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge hjælp til forbrugsgoder.
Ansvarlig Jytte Nørgaard
Opdateret 11.05.2016

Selvbetjening

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Her finder du ansøgningsskemaer til hjælpemidler og tilskud til boligændringer, hjælp til svagsynsoptik og medicinske filterglas,... Læs mere

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen.

Du kan søge tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har en varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv. Et forbrugsgode kan blandt andet være en specialtilpasset hvilestol med særlig udformning eller et el-køretøj.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der er en del af det sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, fastnet-telefon, smartphones, GPS eller tv.

Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet overstiger 500 kr. Tilskuddet udgør typisk 50 procent af et standardprodukt. Hvis du grundet dit funktionsnedsættelse har behov for et forbrugsgode, som er dyrere end et standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter. Har du selv ønske om et forbrugsgode i en anden udgave, end det kommunen vurderer som nødvendigt, har du mulighed for selv at købe det og betale differencen.

El-scooter

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.