logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Hvilke regler gælder for fortidsminde- beskyttelseslinjen og hvad er formålet? Læs det her.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 18,  er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer: både den generelle betydning af minderne i landskabet, at de er synlige, og at der er udsyn fra dem. Bestemmelserne skal også beskytte de arkæologiske lag i området, idet der ofte er mange kulturhistoriske levn omkring fortidsminderne.

For at sikre at fortidsmindet bliver ved at være synligt i terrænet, er der en beskyttelseszone på 100 meter fra mindets ydergrænse, fx højfoden. Inden for beskyttelseszonen er det ikke tilladt at ændre i tilstanden, det vil sige der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne og master. Der er også forbud mod at ændre i terrænet, beplante eller indhegne.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt, og det betyder, at det er svært at få dispensation. Kommunen kan dog dispensere fra bestemmelsen, hvis man konkret vurderer, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.