logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fra fælles til separat kloakering

Boligejere med kun én stikledning til kloaksystemet skal på sigt adskille spilde- og overfladevand.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 25.05.2018

I nuværende spildevandsplan er en del boligejere omfattet af en ændring af deres afløbssystem. I byområderne skal ejendomme med én stikledning til kloaksystemet på sigt adskille spildevand og tag- og overfladevand.

De ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres, skal tilslutte spildevandet til offentlig kloak. Tag- og overfladevandet skal håndteres privat på grunden.

Sønderborg Forsyning A/S planlægger og udfører separeringsprojekter i kommunen. Hvis du gerne vil vide, hvornår kloakseparering er planlagt i dit område, er du velkommen til at kontakte Sønderborg Forsyning A/S på telefon nummer 88 43 53 00 eller på mail: projekt@sonfor.dk

Fællessystem

Et fællessystem fører alt afløbsvand (spildevand, drænvand og regnvand) fra en bydel gennem en fælles kloakledning til et renseanlæg. Det betyder, at der kun er én hovedkloakledning i gaden, og fra hver ejendom er der kun én stikledning til hovedledningen. Regnvand føres også til hovedledningen i gaden.

Separatsystem (kloakseparering)

I et separatsystem er spildevand og regnvand adskilt. Det vil sige, at der er to hovedkloakledninger i gaden – én til spildevand og én til regnvand. Der er tilsvarende to stikledninger fra hver ejendom til hovedledningerne og to ledningssystemer inde på grundene. Spildevandet ledes til et rensningsanlæg, mens regnvandet ledes til nærmeste sø, å eller hav.

Ifølge reglerne i miljøbeskyttelsesloven er der tilslutningspligt til det offentlige spildevandsanlæg (det offentlige kloaksystem) for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen (skellet).

"Bilvask" rimer ikke på "regnvandskloak"

Lige nu kører Miljørådet en kampagne om separering af spildevand. Læs mere om kampagnen.

Hvis du skal separere spildevand, skal du have en tilladelse

Skal du til at separere spildevandet på din grund, kan du få en kloakplan ved Sønderborg Kommunes byggeafdeling.

Kommunens spildevandsplan

I Spildevandsplanen er der beskrevet hvad planerne er for kloakering i Sønderborg kommune.

Bor du i et område, hvor der ikke er kloakeret, er der særlige retningslinjer, se spildevand i det åbne land.

Overvejer du at anvende regnvand til WC-skyl og tøjvask, kan du se kommunens anbefalinger og reglerne.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.