logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Fripladstilskud

Betalingen for pasningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis din indtægt er under et vist beløb.
Opdateret 14.12.2017

Selvbetjening

Du skal skrive dit barn op online

Her kan du tilmelde dit barn, hvis det skal starte i:

dagpleje vuggestue børnehave SFO  klub

Du skal bruge løsningen her (kaldet den... Læs mere

Betalingen for en institutionsplads kan bortfalde eller nedsættes, hvis du som forælder kan godtgøre, at din husstands aktuelle indtægt ligger inden for disse beløb (1. januar 2018): 

Indtægt: Betaling i % af fuld takst:
Under 173.801 kr.  0 %
173.801 kr. til 177.653 kr. 5 %
177.654 kr. til 539.799 kr.  Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.768 kr.'s indtægtsstigning
Over 539.800 kr.  100 % betaling

Er der mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. 

Hvis du er enlig

For enlige ansøgere forhøjes fripladsgrænsen med 60.801 kr.

Vær opmærksom på, at der her er tale om reelt enlige, hvilket betyder, at du ikke må bo sammen med barnets far eller en kæreste.

Kommunalbestyrelsen kan i enkelte tilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet. 

Vil du søge friplads? - så kan du komme videre her.

Pladsanvisningen informerer

Den 13. december 2017 vil forældre, der modtager økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub modtage opgørelse af økonomisk friplads for 2016. Opgørelsen viser, om fripladsmodtageren har modtaget for lidt, for meget eller modtaget korrekt beløb, i økonomisk fripladstilskud for 2016.

Den årlige efterregulering sker på baggrund af årsopgørelsen fra SKAT, oplysninger fra indkomstregisteret eller anden dokumentation.  

Beløb på 25 kr. eller derunder, vil ikke blive udbetalt eller opkrævet.

Fripladsmodtageren har mulighed for senest 14 dage efter brevets datering at komme med indsigelser. Indsigelsen skal indsendes via Den Digitale Pladsanvisning.

Ved øvrige spørgsmål, kan Pladsanvisningen kontaktes på tlf. 88 72 47 55, eller ved henvendelse i Borgerservice.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.