logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Frit valg af hjemmeplejeleverandør

Her kan du finde oplysninger om frit valg af hjemmeplejeleverandøre, og hvilke leverandører du kan vælge mellem.
Opdateret 27.09.2019

Frit valg af leverandør

Praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje er omfattet af fritvalg. Det betyder, at du selv kan vælge, om hjælpen skal udføres af: 

  • Den kommunale hjemmepleje
  • En privat leverandør af hjemmepleje, som Sønderborg Kommune har indgået kontrakt med
  • En person, som du selv udpeger til at udføre den hjælp, du har fået bevilget. Personen skal opfylde kommunens kvalitetskrav fx i relation til uddannelse m.v. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen.

Du kan skifte leverandør med en måneds varsel.

Du kan læse mere om frit valg og om krav til leverandøren i kvalitetsstandarden "Visitation og levering".

Her kan du læse mere om den kommunale hjemmepleje.

Her kan du finde en oversigt over fritvalgsleverandører.

Stemningsbillede

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.