logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Genoptræning efter kontakt med sygehus

Hvis du har været i kontakt med sygehuset og har behov for genoptræning, tilbyder Sønderborg Kommune dig genoptræning i kommunens træningsenhed.

Selvbetjening

Bestil nyt sundhedskort

Hvis du mangler et sundhedskort/sygesikringsbevis, kan du bestille et nyt online.

 

Opdateret 25.06.2019

Almen genoptræning

 • Det er sygehuslægen, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset udarbejder genoptræningsplanen, udleverer den til dig og sender en kopi til Sønderborg Kommune.
 • Kommunens koordinerende terapeut giver træningsenheden besked.
 • Du vil blive indkaldt til træning pr. brev eller telefon.
 • Træning påbegyndes – med mindre andet er angivet i din genoptræningsplan - senest 5 hverdage efter, at kommunen har modtaget din plan. 
 • Kommunen tilbyder almen genoptræning på træningsenhederne i Nordborg, Gråsten og Sønderborg. Træningen vil også kunne foregå i dit eget hjem.
 • Træningen kan bestå af individuel træning, holdtræning, selvtræning eller en kombination af disse.
 • Det er træningsterapeuten, der vurderer, hvilken træningsmetode, der giver størst udbytte.
 • For at opnå det bedste træningsresultat er det vigtigt, at du deltager aktivt i træningsforløbet.
Motion

Frit valg af genoptræning i andre kommuner

Du kan søge om at få almen genoptræning i andre kommuner. Hvis du ønsker at undersøge muligheden for frit valg af almen genoptræning, kan du kontakte Sønderborg Kommunes koordinerende terapeut på tlf. 88 72 59 43.

 

Transport til og fra træningsstedet

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.
I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri transport eller for at få betalt dine transportudgifter.

 

Fri transport

Du kan få fri transport til og fra træningsstedet, hvis du på grund af helbredsproblemer ikke kan benytte offentlige transportmidler. Det er træningsterapeuten, der vurderer, om du kan benytte offentlige transportmidler. 
Efter aftale med dig bestiller træningsterapeuten transport. Der kan være ventetid og samkørsel med andre borgere.

 

Betaling af transportudgifter

Forudsat du ikke får fri transport, har du ret til at få dine transportudgifter refunderet, hvis:
 • Du er pensionist, og transportudgifterne til og fra træningsstedet med billigst forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 42 kr.
 • Du ikke er pensionist, afstanden til træningsstedet overstiger 50 km, og transportudgifterne til og fra træningsstedet med det billigst forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 100 kr. 

Specialiseret genoptræning

 • Det er sygehuslægen, der vurderer, om du har behov for specialiseret genoptræning.
 • Genoptræningen er specialiseret, når:
  • Du har behov for genoptræning, der kræver et tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau.
  • Lægen vurderer, at der skal tages hensyn til din sikkerhed.
 • Specialiseret genoptræning foregår på sygehuset.
 • Sygehusets terapiafdeling indkalder dig til genoptræning.

Frit valg til specialiseret genoptræning

Du kan søge om at få specialiseret genoptræning på andre sygehuse. Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for frit valg til specialiseret genoptræning, skal du kontakte terapiafdelingen på det sygehus, som genoptræningsplanen er sendt til. Du kan også kontakte Region Syddanmarks patientvejledere på tlf. 76 63 14 90.

 

Transport til og fra specialiseret genoptræning på sygehuset

Læs afsnittet om transport under "Almen genoptræning".

Her kan du læse kvalitetsstandarden for genoptræning.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.