logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Handicapkørsel

Transportkontoret visiterer til handicapkørselsordningen under Sydtrafik. Find regler, ansøgningsskemaer og links til handicapkørsel her.
Ansvarlig Britta Quitzau
Opdateret 13.11.2017

Sønderborg Kommune visiterer til Sydtrafiks Handicapkørselsordning. Det er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere, der er afhængige af hjælpemidler som krykkestokke, rollatorer eller kørestole og som ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik, herunder flextur. Klik her for at læse mere om ordningen i Sydtrafiks informationspjece.

Visitation

For at kunne benytte ordningen er der nogle betingelser, som skal være opfyldte:

  • Borgere skal være bosiddende i Sønderborg Kommune
  • Over 18 år
  • Afhængig af et ganghjælpemiddel (rollator, gangbuk eller albuestokke) eller kørestol, der er bevilliget af kommunen
  • Ude af stand til at anvende offentlige transportmidler, herunder Flextur
  • Funktionsnedsættelsen er varig eller vurderes til at vare mere end 12 mdr

Klik her hvis du vil være med i Sydtrafiks handicapkørsel.  

Bestilling af transport:

Ring på tlf. 76 608 608 alle dage fra kl. 08.00 til kl. 20.00 (hvis din vogn ikke kommer, kan du dog ringe hele døgnet) eller klik her for at bestille din tur på nettet.

Du skal bruge det kundenummer og den pinkode, der står i velkomstbrevet. Hvis brevet bliver væk, kan du få oplysningerne hos Sydtrafik.

Særligt vedrørende bestilling til jul og nytår

Hver opmærksom på, at der er særlige frister for bestilling af kørsel til jule- og nytårsaften. Klik her for at læse mere på Sydtrafiks hjemmeside.

Læs mere

Klik her for at læse mere om ordningen i Sydtrafiks informationspjece.

Klik her for at læse mere på Sydtrafiks hjemmeside.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.