logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hvad er et hobbybrug?

Hobbybrug er dyr hos private, et lille hønsehold, et par køer, får eller heste osv.
Ansvarlig Livi Trygstad
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de samme regler om du etablerer, ændrer... Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven blander sig ikke i, om du har en kat eller en hund. Men hvis du har flere hunde eller større dyr, kan du være omfattet af bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter nr. 844 af 23. juni 2017.

 

Hvad er et hobbybrug (altså ikke-erhvervsmæssigt dyrehold)?

Ved et hobbybrug menes en samling af dyr på op til:

 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg.)
 • 15 producerede slagtesvin
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

heste-paa-mark

Hvis du har flere dyr end nævnt under punkterne, er du omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis du har flere forskellige slags dyr, men antallet ikke overskrider de nævnte antal under de enkelte punkter, skal du henvende dig til Landbrugsgruppen på 88 72 40 85 eller erhverv-affald@sonderborg.dk.

Så vurderer vi, om dyreholdet er erhvervsmæssigt. Hvis det er tilfældet, er du omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold.

hoens_400x200px.gif

Særlige regler - for byzone, sommerhusområder og nogle områder i landzone

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt.

Tilladt dyrehold i byzone, sommerhusområder og områder i landzoner - overført til bolig eller blandet bolig og erhverv:

 • 30 stk. høns

 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

 • tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold

 • høns og duer

Nogle af de tidligere kommuner havde udarbejdet regulativ eller retningslinjer for, hvordan du skal indrette bure m.v., når du har fuglehold, herunder også høns. Sønderborg Kommune har p.t. ikke et regulativ for fjerkræhold.

Klik her for at læse forskriftet for fjerkræ.

Hestehold

Klik her for at læse en vejledning om hestehold.

Bier

Hvis du føler dig generet af bier, kan Dansk Biavlerforening give gode råd og vejledning. Foreningen kan kontaktes på tlf. 57 56 17 77 eller på www.biavl.dk.

Døde kæledyr

Hvis du vil begrave dit døde kæledyr, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 50 meter fra graven til den nærmeste drikkevandsboring.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.