logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hvis du bor på en grund, der er kortlagt som forurenet

Når du skal bygge eller lave om på en kortlagt grund, skal du have en miljøtilladelse inden du går i gang.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Du kan anmelde jordflytningen digitalt via hjemmesiden jordweb.dk. Du skal logge dig på som ny anmelder, inddatere e-mail og vælge password.... Læs mere

Hvis din boliggrund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 og ligger i et område med drikkevandsinteresser (det gælder 50% af kommunes areal), så skal du søge kommunen om tilladelse til boligbyggeri eller anlægsarbejde. 

Tilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. 

Hvis du fx anlægger en ny indkørsel på en kortlagt grund, hvor der ingen drikkevandsinteresser er, så skal du IKKE søge om en §8-tilladelse.

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte os.

Kvinde graver i jorden

Skal du flytte jord?

Hvis du skal flytte større mængde jord end 1 m3, har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen. Når du anmelder jorden kan du anmelde online via Jordweb.dk eller via en blanket - se links øverst på siden.

Du, eller det firma, som du har til at køre jorden væk, er ansvarlig for, at jorden kommer det rigtige sted hen. For at kunne finde det rigtige modtagested skal man vide, hvilke forurenende stoffer, der er i jorden, og hvor meget der er.

Containerpladsen modtager små mængder jord

Har du mindre end 1 m3 jord, kan du køre den til den kommunale containerplads uden anmeldelse.

Hvis du har en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom, kan du bruge den, når du skal flytte jord.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.