logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Indsatsplaner beskytter grundvandet

For at sikre rent drikkevand til alle er det nødvendigt at sikre, at grundvandet ikke forurenes. Det sker gennem indsatsplaner.
Ansvarlig Henrik Züricho
Opdateret 22.02.2017

I Danmark kan vi åbne for vandhanen og drikkevandet løber direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med at være og derfor er Staten og kommunerne i fuld gang med en indsats, som skal kortlægge og beskytte grundvandet.

På baggrund af Statens kortlægning udfører Sønderborg Kommune indsatsplaner for alle vandværkerne i kommunen. Indsatsplanerne udarbejdes i et tæt samarbejde med vandværkerne. Andre myndigheder og interesseorganisationer inddrages også i processen.

Hvad er en indsatsplan?

En indsatsplan beskriver en række grundvandsbeskyttende tiltag i de områder, hvor vandværkerne indvinder grundvand til drikkevand.

Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner fastlægger, hvad en indsatsplan som minimum skal indeholde. 

Der skal udarbejdes indsatsplaner for alle de vandværker, der ligger i områder, der i vandplanerne enten er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller kortlagt af Naturstyrelsen. 

Her kan du se en folder om indsatsplaner.

Indsatsplaner i Sønderborg

For Sønderborg Kommune betyder det, at der skal udarbejdes i alt 10 indsatsplaner for de ca. 33 vandværker i kommunen

Planen beskriver aftaler om, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Det kan f. eks. være, at der skal indgås aftaler med landmænd om ikke at bruge kemiske sprøjtemidler tæt på de områder, hvor vandværket har deres boringer eller andre områder, hvor grundvandet er truet af forurening. Det kan også være aftaler om at plante løvskov i et område, fordi løvskov er beskyttende overfor grundvandet, eller aftaler om at udføre kampagner om ikke at bruge sprøjtegifte i villahaverne.

Alle indsatsplanerne for Sønderborg Kommune skal være færdige inden udgangen af 2017. En tidsplan for indsatsplanlægning i Sønderborg Kommune fremgår af nedenstående figur. Klik her for at se en større illustration.

Planer der er vedtaget eller under udarbejdelse

Klik her for at se indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse på Nordals vedtaget d. 2. marts 2016.

Klik her for at se bilag til indsatsplanen.

Indsatsplanerne for hhv. Gråsten-Kværs og Broager Land er under udarbejdelse og forventes sendt i offentlig høring  juni 2017.

Klik her for at læse indsatsplanen for Sundeved, vedtaget 1. februar 2017

Klik her for at læse indsatsplanen for Midtals, vedtaget 1. februar 2017

Klik her for at læse indsatsplanen for Broager Vandværk vedtaget af Sønderjyllands Amt i 2006.

Klik her for at læse indsatsplanen for Blæsborg og Mjang Dam vandværker vedtaget 22. november 2011.

Klik her for at læse indsatsplanen for Sønderborg Øst vedtaget 7. januar 2015.

Kort over tidsplan for indsatsplaner

Selvbetjening

For at indvinde grundvand, skal du søge om en tilladelse

Kommunen behandler ansøgninger efter vandforsyningslovens § 20 og 21.

Ansøgerne er typisk vandværkerne, industrier, landbruget, gartnere... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.