logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kirkebyggelinje

Hvilke regler gælder for kirkebyggelinjen og hvad er formålet? Læs svaret her.
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Kirkebyggelinjen er knyttet til alle kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet.

Formålet med kirkebyggelinjen, naturbeskyttelseslovens § 19, er at sikre, at der ikke opføres bebyggelse på over 8,5 m, som skæmmer kirken eller hindrer, at den er synlig i landskabet. Byggeri på under 8,5 m kræver ikke dispensation.

Kirkebyggelinjen er 300 meter målt fra kirkebygningen, dog gælder forbuddet ikke for kirker, som er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Kirkebyggelinjen administreres restriktivt afhængigt af kirkens karakter og beliggenhed, det vil sige, at det er svært at få dispensation. Kommunen kan dog dispensere fra bestemmelsen, hvis man konkret vurderer, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet. I vurderingen indgår blandt andet, hvor tæt projektet er på kirken, og om projektet kan genere oplevelsen af kirken som et markant byggeri i landskabet.

Du skal endvidere være opmærksom på, at der omkring de fleste kirker er områder, der er kirkefredede, den såkaldte Exner-fredning.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.