logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Klager over støj, røg eller lugt

Her kan du indsende din klage, hvis du føler dig generet af støj, røg eller lugt hvor du bor.
Opdateret 13.02.2018

Selvbetjening

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til erhverv & Affald.

I... Læs mere

Den bedste løsning er ofte, at du selv prøver at løse problemet, før du klager.

Måske er den, der forurener ikke klar over, at det generer nogen.
Ofte kan I sammen finde en god løsning på røg-, støj- eller lugtgenen.

Hvis du føler dig stærkt generet - og ikke selv kan løse problemet - kan du klage til Miljøafdelingen.
Du bedes udfylde vores klageskema, så er vi sikre på, at vi har alle oplysninger. Skriv så præcist som muligt, hvad du klager over.
Aktindsigt - Vær opmærksom på, at en klage er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se, hvem der klager, og hvad der er klaget over. Det gælder både skriftlige og mundtlige klager.

Sådan behandler Miljøafdelingen din klage

Støjklage

Vi foretager ofte en orienterende støjmåling, når vi modtager en klage. Ud fra støjmålingen beslutter vi, om klagen er berettiget.
En klage er som udgangspunkt berettiget hvis:

Hvis støjklagen er berettiget, vurderer Miljøafdelingen, om virksomheden skal have et påbud om at dæmpe støjen, eller at undersøge støjen yderligere. Det sker som et påbud til virksomheden "om en uddybende miljømåling - ekstern støj". Målingen skal udføres af et godkendt laboratorium. Virksomheden skal selv betale for de nødvendige miljømålinger.

Røg og lugtgener

Vi forsøger at komme på tilsyn, når røggenerne eller lugtgenerne efter din mening er værst. Hvis vi ved et tilsyn konstaterer, at der er åbenlyse fejl - bliver virksomheden eller naboen bedt om at rette fejlene.

Hvis der er væsentlige gener, der ikke afhjælpes, kan vi give et påbud om at afhjælpe generne.

Kan en klage være en bagatel?

§85 i Miljøbeskyttelsesloven er en bagatelparagraf. Det betyder, at miljømyndigheden kan vælge ikke at behandle en klage over fx lugt- eller røggener, hvis myndigheden vurderer, at sagen har en mindre betydning for miljøet. Det gælder også, selv om nogle mennesker føler sig generet.

Miljøafdelingen kan derfor i visse tilfælde vurdere, at din klage er en bagatel og afvise at behandle den.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen af en klage?

Sagsbehandlingen for en klage varer typisk tre måneder eller mere.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.