logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kørselsordninger

Her kan du se de muligheder, der er for at få hjælp til transport og kørsel.
Opdateret 01.10.2018

Her kan du se de muligheder, der er for transport og kørselshjælp (også kaldet kørselsordning, befordringshjælp eller befordringsgodtgørelse).

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så er her en liste over, hvem du skal kontakte listet efter behandling i alfabetisk rækkefølge.

Aflastning (plejehjem) til/fra bopæl

Flextur

Fysioterapi, fodterapeut, kiropraktor

Genoptræning i kommunalt regi (efter sygehusindlæggelse)

Kontakt Social & Senior:

Merete Nielsen 
Tlf.: 88 72 59 43

Birgitte Sørensen 
Tlf.: 88 72 66 94

Genoptræning/vedligeholdelsestræning i kommunalt regi

Kontakt Social & Senior:

Visitationsgruppen
Tlf.: 88 72 45 23

Telefontid:
Man - fre kl. 8-9 samt 13-14

Patientbefordringen (Sygehus)

Tlf.: 70 11 31 11

Telefontid:
Man - fre kl. 8-15 (senest dagen før kl. 15 og tidligst 14 dage før)

Kørsel til alle sygehuse inkl.:

  • Gigthospitalet, Gråsten
  • Høreklinikken, Sønderborg Sygehus
  • Skadestue

Handicapkørsel

Tlf. 76 60 86 08

Høreklinik (privat)

Læge og speciallæge

For bestilling af kørsel kontakt:

Dantaxi 
Tlf.: 88 70 06 26 

Telefontid:
Man - fre kl. 8-16 

For kørselsgodtgørelse kontakt:

Transportkontoret
Tlf. 88 72 41 41 

Telefontid:
Man - fre kl. 9-14

Lægevagten

Pensionister der ikke selv kan komme til lægevagten, kan bestille en almindelig taxa, og få refunderet udgiften. Husk at få udleveret en kvittering for taxa og et stempel fra vagtlægen. Kvitteringen skal sendes til Transportkontoret, Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Husk at skrive navn og CPR-nr.

Rideterapi til pensionister

Kontakt Social & Senior:

Henriette Ravn
Tlf.: 88 72 56 18

Sygehus

Patientbefordringen
Tlf.: 70 11 31 11

Telefontid:
Man - fre kl. 8-15 (senest dagen før kl. 15 og tidligst 14 dage før)

Sygeplejeklinik

Tandlæge og omsorgstandpleje

Visitering til handicap- og lægekørsel

Transportkontoret
Tlf. 88 72 41 41

Telefontid:
Man - fre kl. 9-14

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.