logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ledsagerordning for unge og voksne

Formålet med ledsagerordningen er at øge handicappede menneskers selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.
Ansvarlig Jytte Buchard
Opdateret 01.09.2016

Selvbetjening

Ledsagerordning for voksne

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har... Læs mere

Ledsagerordningen har til formål at øge handicappede menneskers selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen skal give mennesker med en given funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet efter eget valg. Ledsagelse har ikke alene til formål at undgå isolation men skal også medvirke til, at mennesker med nedsat funktionsevne integreres i samfundet. 

Ledsagerordning for borgere med handicap

Efter Serviceloven § 97 (ledsagerordning til voksne) og § 45 (ledsagerordning til unge mellem 12-18 år) kan der bevilges 15 timers ledsagelse om måneden til den borger, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs om ledsagerordningen for unge her. (Åbner nyt vindue)

Læs om ledsagerordning for voksne her. (Åbner nyt vindue)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.