logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Levende hegn langs offentlige veje

Hvad bruger vi de levende hegn til, hvem lever i de levende hegn og hvor og hvorfor har vi levende hegn?
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

Levende hegn findes især langs de offentlige veje i det åbne land, men også i og omkring byerne i Sønderborg Kommune.

  • Hegnene er vigtige elementer i landskabet og som afgrænsning af områder i byerne.
  • Hegnene bidrager i høj grad til den æstetiske oplevelse af landskabet, og hegnene er med til at synliggøre vejenes forløb.
  • Hegnene er vigtige spredningskorridorer for dyrelivet, og er vigtige levesteder for flora og fauna.

Vedligehold af levende hegn

Sønderborg Kommune vedligeholder de levende hegn langs offentlige veje på ydersiden, ud mod vejene.

For at de enkelte træer og buske i hegnene kan opnå et så naturligt udtryk som muligt, plejes hegnene forholdsvis ekstensivt. Plejen består primært af fritrumsbeskæring.

Kontakt os, hvis du oplever problemer

Hvis du oplever problemer med hegnene langs offentlige veje, f.eks. grene, der vokser ud over fortov, vej eller sti, eller hvis frihøjden er for lav, er du velkommen til at give vejvæsnet et praj.

Hvis du oplever problemer med hegn/hække mellem 2 private grundejere, skal du kontakte Hegnssynet

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.