logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Modtagelsesklasser

Modtagelsesklasser er Sønderborg Kommunes tilbud til elever, der endnu ikke taler og forstår det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.
Opdateret 03.09.2018

Børn og unge i den skolepligtige alder, der endnu ikke mestrer det danske sprog, visiteres til en modtagelsesklasse. Her bliver de, i en periode op til to år, undervist i basisdansk med udgangspunkt i folkeskolens fag.

Den enkelte elev har løbende kontakt til en almenklasse, der svarer til elevens alder. Målet er, at eleven, inden for den toårige periode, udsluses til en almenklasse på elevens distriktsskole.

En modtagelsesklasse oprettes jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. 

Folkeskoler med modtagelsesklasser

I Sønderborg Kommune er der i øjeblikket modtagelsesklasser på Dybbøl-Skolen, Nordals Skolen og Ungecenteret.

Elever, der går i modtagelsesklassen, kan få buskort eller anden befordring, hvis afstanden mellem skole og hjem er over 2½ km. 

Elever, som bor uden for skoledistriktet, men som efter udslusning vælger at fortsætte på skolen, har mulighed for at få buskort, hvis afstanden mellem skole og hjem er over 2½ km - og på baggrund af skolelederens konkrete vurdering.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.