logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Musikterapi

Musikterapi har en positiv effekt på demensramtes hverdag og livskvalitet. Borgere med demens på kommunens plejecentre tilbydes musikterapeutiske forløb.
Opdateret 25.04.2018

Hvad kan musikterapi? 

Musik kan tilpasses rytmen i en vejrtrækning eller bevægelsen i armen. Musikken kan give lyd til tåren i øjenkrogen eller til smilet på læberne. Musik kan vække erindringer og følelser. Ja, musik har en særlig evne til at skabe kontakt og give værdi til det, der er i nuet, og til det menneske man er. 

Eksempelvis spilles der ofte sange i musikterapien, der har haft betydning i borgerens liv. Dette vækker ofte genkendelse og tryghed hos borgeren og aktiverer lysten til at bevæge sig, lytte opmærksomt, spille eller synge med. Her forbindes det levede liv med nuet, og det giver den demensramte mulighed for at dele oplevelser, erindringer og følelser med andre mennesker. 

Fleksibiliteten i musikken er et vigtigt arbejdsredskab for musikterapeuter. Musik kan spilles hurtigt eller langsomt, højt eller lavt, flydende eller med pauser. At tilpasse musikken til den demensramte borgers signaler i øjeblikket er afgørende for, at den demensramte borger føler sig hørt og set, og for følelsen af samhørighed i samværet. 

Musikterapi er en relationel behandlingsform, hvor den enkelte borgers behov, identitet og livshistorie er i centrum for behandlingen. 

Tilbuddet i Sønderborg Kommune 

Musikterapi er et tilbud til moderat til svært demensramte borgere med særlige psykosociale behov på plejecentre og særlige daghjem i Sønderborg Kommune. Man kan deltage i musikterapeutiske forløb individuelt eller i grupper. Her arbejdes der med målsætninger som fx at øge livskvalitet, engagement og initiativ, styrke selvværd, selvfølelse og identitet, og mindske social isolation, apati eller agiteret adfærd.  

Demensramte borgere henvises til et længere tidsafgrænset forløb via personalet på de forskellige plejecentre og daghjem. Efter opstartsperioden udarbejdes målsætninger for forløbet, og der arbejdes på, i samarbejde med personalet på plejecentrene og de særlige daghjem, at finde løsninger, der kan gøre den demensramte borgers hverdag bedre gennem musik og musikterapeutiske teknikker. 

Stemningsbillede

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.